شکل های بکارگیری علوفه فیبری در تغذیه گاوشیری

شکل های بکارگیری علوفه فیبری در تغذیه گاوشیری

بجز مرتع که گاو مستقیما در آن چرا کرده و علوفه را مصرف می کند،دیگر علوفه ها رامصرف می کند،دیگر علوفه ها را به شکل های گوناگون آماده و نگهداری می کنند.

علوفه های خشک بلند(Long hay):
به حالتی گفته می شود که علوفه،پس از برداشت و خشک شدن،سالم و خرد نشده در انبار نگهداری می شود.این شکل علوفه به دلیل ریزش برگ ها و هدرروی مواد غذایی و نیز دشواری استفاده از ان،بویژه در گاوداری های بزرگ ،کاربردی ندارد.

علوفه های خشک خرد شده(Chopped hay):
به علوفه ای گفته می شود که پس از خشک شدن،قطعه قطعه شده و به همین شکل نگهداری و به گاو تغذیه می شود.علوفه خرد شده،حجیم است و نیازمند فضای زیاد برای انبارکردن است،به هنگام استفاده،گرد و غبار ایجاد می کند و اگر بخوبی خشک نشود،موجب اتش سوزی می شود.اما در مقایسه با علوفه خشک بلند،مزایایی دارد،برای نمونه مواد غذایی بیشتری در ان حفظ می شود،به آسانی با خوراکی های دیگر آمیخته شده و هدرروی علوفه به وسیله گاو کمنتر است.

علوفه خشک بسته بندی شده(Baled hay):
تهیه علوفه خشک به صورت بسته بندی شده،از رایج ترین روش های استفاده از علوفه خشک است.وزن بسته ها ممکن است به ۵۰تا ۶۰کیلوگرم نیز برسد.بسته های کم وزن را با نخ و بسته های سنگین تر را با سیم بسته بندی می کنند.
علوفه بسته بندی شده ،فضای کتری را گرفته و حمل و نقل و جابجایی آن،بسیارآسانتر از علوفه بلند و علوفه خرد شده است.چنانچه گردآوری و بسته بندی علوفه،هنگامی انجام شود که علوفه بسیار خشک باشد،هدرروی مواد غذایی،زیاد است.اگر هنگام خشک شدن،بارندگی شود،هدرروی مواد غذایی نیز شایان توجه خواهد بود.

علوفه پلت شده(Pellted hay):
آسیا و پلت شدن علوفه خشک سبب می شود که حمل و نقل و استفاده از علوفه در مقلیسه با روش های یاد شده آسانتر باشد. علوفه پلت شده،بیشتر مصرف شده و موجب افزایش رشد و در برخی موارد،سبب افزایش تولید شیر می شود. علوفه پلت شده موجب تغییر در نوع میکروارگانیسم های شکمبه و اسیدهای چرب فرار می شود.افزایش اسید پروپیونیک،کاهش در صد چربی شیر را به دنبال دارد،بنابراین،برای حفظ درصد چربی شیر،نباید تنها از پلت استفاده کرد.

علوفه ی ویفری(Wafered hay):
ویفر،جدیدترین شکل استفاده از علوفه خشک است که بیشتر مزایای پلت را دارد و از سویی،چربی شیر را نمیکاهد.برای تهیه ویفر،به جای اینکه علوفه را آسیا کنند،آن را به قطعه هایی به طول ۳ تا ۴ سانتیمتر خرد کرده و سپس به شکل مکعب مستطیل های کوچکی بسته بندی می کنند.طول ویفر به اندازه ای است که چربی شیر را کاهش نمی دهد.

ویفرهای تجارتی در آمریکا،سطح مقطعی برابر ۱۰سانتیمتر مربع دارند.طول آنها ۵ تا۸ سانتیمتر و چگالی آنها،۴۰۰کیلوگرم به ازای هر متر مکعب است.ویفر نسبت به علوفه بسته بندی شده فضای کمتری برای انبار شدن لازم داردو به ازای هر واحد حجمی،وزن بیشتری را می توان جابه جا کرد.کوچک بودن ویفر اجازه می دهد که بتوان با ابزار مکانیکی،آن را تغذیه کردو بنابراین هزینه کارگری کمتری برای بارگیری ،انبار کردن و استفاده از آن در بر خواهد داشت.هنگامی که گاو از .ویفر یونجه استفاده می کند ،مقدار ماده خشک مصرف شده نسبت به یونجه بسته ای،۲۰درصد بیشتر است.
ماشین های ویفر سازی به ۱۰درصد رطوبت در علوفه خشک نیاز دارند.پس از وارد شدن علوفه به ماشین،آب به آن افزوده شده تا رطوبت علوفه به ۱۵درصد برسد.پس از آن علوفه قطعه قطعه و فشرده شده و به شکل مکعب مستطیل های کوچکی بسته بندی می شود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1963
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.