شیردوشی

بیشتر گاوهای شیری دو بار در روز دوشیده می شوند.سه بار شیردوشی در روز،موجب زیاد شدن شیر به میزان ۱۰ تا ۲۵ درصد شده و ۴ بار شیردوشی در روز،تولید را ۵ تا ۱۵ درصد دیگر می افزاید.این که آیا درامد ناشی از این شیر اضافی،جبران هزینه های مربوط به غذا،کارگر و وسایل مورد نیاز را می کند،مسئله ای است که به شرایط هر گاوداری بستگی دارد.

شیری که در آغاز شیردوشی از پستان خارج می شود،چربی کمتری(۱ تا ۲ درصد)دارد تا شیری که در پایان شیردوشی (۷ تا ۹ درصد)خارج می شود.دلیلی اصلی این شیوه پراکنش گلبول های چربی ،روشن نیست.گفته می شود که گلبول های چربی در الوئل ها به هم چسبیده و حرکت آنها به سوی نوک پستان ،کند می شود.در حالی که بخش مایع شیر ،به آسانی به سوی نوک پستان به حرکت در می آید.بنابراین بی درنگ پیش از شیردوشی شیر موجود در کانال هی شیری بزرگ ،نسبت به شیر آلوئول ها چربی کمتری دارد.گاوهایی که دو بار در روز به فواصل ۱۰ و ۱۴ ساعت دوشیده می شوند،نزدیک به یک درصد کمتر از گاوهایی شیر تولید می کنند که به فواصل ۱۲ و ۱۲ ساعت شیردوشی می شوند،در این مورد،گاوهایپر شیر حساسیت بیشتری نشان می دهند،در حالی که گاوهای کم شیر که به فواصل ۱۶ و ۸ ساعت شیردوشی می شوند،تنها ۱/۳ درصد کمتر از گاوهایی شیر تولید می کنند که به فواصل ۱۲ و ۱۲ ساعت شیردوشی می شوند.شیردوش نامنظم در گاوهای پرشیر و تلیسه ها موجب کاهش تولید شیر به میزان ۴ تا ۷ درصد می شود.سفارش می شود که برای جلوگیری از این کاهش تولید شیر،گاوها را بر حسب میزان تولید،گروه بندی کرده و تلاش شود تا تلیسه ها و گاوهای پرشیر در فواصل زمانی ۱۲و ۱۲ ساعت شیردوشی شوند.

میانگین زمان لازم برای شیردوشی بیشتر گاوها،اندکی از ۵ دقیقه بیشتر است و در این حالت ،بیشترین بخش شیر موجود ،از پستان خارج می شود.گاوهایی که برای یک دوره کامل شیردهی به مدت ۴ دقیقه شیردوشی شدند(در هر بار شیردوشی)نسبت به گاوهایی که ۸ دقیقه شیردوشی شدند،شیر کمتری تولید کردند.برجای گذاشتن نزدیک به دو کیلوگرم شیر در پستان برای ۱۰ روز پی در پی،سبب کاهش دائم تولید شیر در تمام دوره شیردهی می شود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2666
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.