سیستم ایمنی طیور

ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی

با توجه به اینکه هزینه مربوط به غذا بیش از نصف مخارج جوجه ها را تشکیل می دهد از اینرو گله های اصلاح شده ای که خاصیت تبدیل غذایی آنها مناسب است از نظر اقتصادی بسیار ارزشمند هستند.شواهدی در دست است که برخی از سویه ها و افراد دارای این خاصیت هستند که غذای خورده شده را بهتر از افراد دیگر تبدیل به گوشت می کنند.این خاصیت یک صفت موروثی و ژنتیکی است.از طرف دیگر مطالعاتی که انجام شده است نشان داده که بین سرعت رشد و خاصیت تبدیل غذایی رابطه نزدیکی وجود دارد از این رو به اندازه گیری سرعت رشد میزان خاصیت تبدیل غذایی را اندازه گیری نمود .معمولا ضریب تبدیل غذایی از تقسیم وزن زنده تولید شده به غذای خورد شده بر حسب کیلوگرم در شرایط نگهداری و تغذیه استاندارد اندازه گیری می شود.در موقع اندازه گیری خاصیت تبدیل غذایی باید به مسئله ریخت و پاش غذا توجه نمود والا نتایج حاصله غلط خواهد بود.جنسیت نیز در تبدیل غذایی موثر است معمولا راندمان غذایی در خروس ها  بهتر است از این رو در موقع ارزیابی باید به این نکته نیز توجه داشت.تبدیل غذا به وزن معمولا در هفته های اول زیاد ولی به مرور بر حسب افزایش سن پایین می آید.از این رو نگهداری جوجه های گوشتی در وزن های سنگین از نظر هزینه های مربوط به غذا گران تمام می شود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=4717
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.