طبقه بندی مرغ از نظر بهره

طبقه بندی مرغ از نظر بهره

در این تقسیم بندی نژادهای مرغ را از نظرتولید و بهره طبقه بندی می کند. بدین ترتیب تمام نژادهای دنیا به دسته های زیر تقسیم می شوند.

دسته تخمی:

این نژادها قابلیت این را دارند که مقدار بیشتری تخم مرغ تولید نمایید. در ضمن اندازه تخم مرغ آنها نیز خوب است. از نظر گوشت این نژادها زیاد مورد توجه نیستند. نژاد لکهورن سفید بهترین نمونه این تیپ بشمار می رود.

دسته گوشتی:

صفت اصلی در این دسته نژادها سرعت رشد و افزایش وزن بدن است از اینرو معمولا استخوان بندی و قالب بدن آنها بزرگتر از سایر دسته ها است. همچنین نژادهای این دسته در ازای خوردن غذایی کمتر رشد بیشتری می نمایند و به خصوص رشد قسمت هایی که از نظر اقتصادی در خور توجه است بیشتر از دسته های دیگر می باشد. نژادهایی که در این دسته قرار دارند درشت اندام و سنگین وزن هستند و کیفیت گوشت انها نیز بهتر از نژادهای دیگر است ولی از نظر تولید تخم مرغ ضعیف می باشند. بهترین نمونه این دسته نژاد کورنیش و وایت روک می باشند.

دسته تخمی- گوشتی:

نژادهایی که در این دسته قرار دارند دارای این قابلیت هستند که در عین حالیکه می توانند تقریبا تولید گوشت کافی بنمایند از نظر تولید تخم مرغ نیز قابل توجه اند: نژادهای این دسته در شرایط روستایی و ابتدایی ایده آل می باشند.

در سال اول مقدار تولید تخم مرغشان خوب است و در پایان تخمگذار وزن آنها نیز مناسب می باشد و به سهولت می توان از نظر گوشت انها را در بازار به فروش رساند. بهترین نمونه این نژادها را می توان ردایلندرد  و نیوهمشایر ذکر نمود.

دسته زینتی:

نژادهایی که در این دسته قرار دارند از نظر اقتصادی حائز اهمیت نیستند ولی از نظر زیبایی بال و پر و قالب و شکل بدن اغلب مورد توجه برخی از مرغداران قرار می گیرد. این نژادها به خصوص در نمایشگاههای مرغداری می توان یافت زیرا مورد توجه شدید بازدیدکنندگان می باشد و قسمت اعظم نمایشگاهها به این نژاد اختصاص می یابد. این نژادها خود به دو گروه تقسیم می شوند:

گروه مخصوص بازی یا جنگی و گروه زینتی:

تعداد معدودی از این نژادها را برای به جنگ انداختن با یکدیگر مورد استفاده قرار می دهند. نژادهای زینتی دارای رنگهای مختلفی هستند که زیبایی به خصوصی به آنها می دهد معروفترین این نژادها عبارتداز: نژادهای لهستانی و هودان و سیلکی.

 

 

 

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=4443
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.