طول آبستنی کوتاه یا بلند باعث افزایش مرگ گوساله ها می شود

محققان AIPL نشان داند بین طول مدت آبستنی و مرده زایی رابطه ای وجود دارد.فقط آبستنی هایی که بین ۲۶۰ و ۲۹۵ روز بودند در این مطالعه استفاده شدند .گله ها باید دارای حداقل ۱۵ تا زایش و ۳ یا تعداد بیشتری مرده زایی بودند.آنها دریافتند که میانگین نرخ مرده زایی در تلیسه ها ۱۲/۳ درصد و در گاوها ۵/۴ درصد بود.نرخ مرده زایی در گاوهایی که در فاصله اسفند تا اردیبهشت آبستن می شدند در مقایسه با آنهایی که در فاصله تیر تا مرداد ماه آبستن می شدند ۱/۵ درصد بیشتر بود.هر چند که مرده زایی برای تلیسه هایی که در فاصله اسفند ماه تا اردیبهشت آبستن می شدند نسبت به آنهایی که در فاصله مرداد تا شهریور ابستن می شدند ۴/۳ درصد بیشتر بود.نرخ مرده زایی برای آبستنی های کوتاه مدت و طولانی مدت بیشتر بود .علت مرده زایی در آبستنی های کوتاه مدت احتمالا مربوط به ناکافی بودن تکامل جنین و قدرت حیات آن است.

در مقابل مرده زایی در آبستنی های طولانی مدت احتمالا بخاطر مسائل سخت زایی است.همانطور که انتظار می رفت،تعداد گوساله های مرده در چندقلوزایی بیشتر بود.در حقیقت نرخ مرده زایی برای گاوهای چندقلو زا ۳/۵ برابر و برای تلیسه های چندقلوزا ۲/۳ برابر بود.وقتی روزهای شیردهی بیشتر از ۵۰۰ روز بود مرده زایی دو درصد بیشتر بود در قیاس با گاوهایی که ۲۵۰ روز شیردهی داشتند.

گاوهای هلشتاین کم تولید که کمتر از ۵/۹ تن شیر تولید می کنند در مقایسه با آنهایی که بیشتر از ۱۵/۹ تن شیر تولید می کنند،۱/۵ د رصد مرده زایی بیشتری داشتند.و در نهایت نرخ مرده زایی در گاوهایی که برای پنجمین بار یا بیشتر آبستن شده بودند بیشتر بود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2868
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.