پرورش دام

عامل بیماری اسهال ویروسی در گاوها

ویروس بیماری BVD، متعلق به جنس pestivirus ها (از خانواده flaviviridae) است.

pestivirus ها عامل بیماری های تب کلاسیک، خوک، بیماری مرزی گوسفند و هپاتیت C نیز هستند. این ویروس ها از نظر ژنتیکی و خواص آنتی بیوتیک به یکدیگر شبیه هستند  pestivirusها به گروهی از ویروس های کوچک پوشش دار با یک رشته RNAی مثبت هستند. ساختمان ژنومی همه این ویروس ها به یکدیگر مشابه و ماهیت پروتئینی دارند. هر ویروس دارای یک رشته RNAی دارای کپسید (Capsid) پوشش پروتئینی محافظ اسید نوکلئیک است که به وسیله لایه ای متشکل از دو یا سه گلیکو پروتئین احاطه شده است.
ویروس BVD قادر است به انواع بسیار گوناگون (با ویژگی های بسیار مختلف) تغییر ماهیت بدهد، به طوری که در مواضع و موقعیت های مختلف، تیپ های گوناگون ویروس با ویژگی های آنتی ژنتیک و بیماری زایی مختلف، جمعیت دامی میزبان را مورد هجوم قرار می دهند. ویروس BVD دارای تیپ های مختلف بیولوژیکی نیز هست، به طوری که نوعی از این ویروس اثرات سیتوپاتولوژیک (CPE) در محیط کشت سلولی از خود نشان می دهند و نوعی دیگر اثرات سیتوپاتولوژیک ندارند (Non- CPE).

نکته حائز اهمیت این است که عفونتهای (اسهال های) ماندگار در دام میزبان همیشه بر اثر ویروس های Non-CPE است که منجر به بدشکلی یا نقص مورفولوژیک یک یا چند عضو در جنین دام آلوده می شود. حال اینکه ویروس های CPE باعث بروز بیماری غشای مخاطی (mucosal disease) می شوند.
تیپ های ۱و ۲ این ویروس BVD ضمن اینکه به طور مشخص از یکدیگر مجزا هستند، لیکن تا حدودی به هم مرتبط هستند. بعضی از ویروس های تیپ ۲ باعث بروز بیماری به شکل خیلی شدید نمی شوند اما، بعضی از ویروس های تیپ ۱ باعث می شوند در هر دو تیپ ۱ و ۲ از ویروس های BVD، اثرات سیتوپاتیک (مشخص شونده با تغییرات پاتولوژیک در سلول ها یا مربوط به آن) و غیره سیتوپاتیک وجود دارد و بلاخره اینکه در هر دو حالت نوع سیتوپاتیک در گاو، رایج تر و طبیعی است.

 

منبع: وبسایت بازار دام و طیور ایران

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=9305
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.