علت بیماری فلج در گوسفند

بیماری فلج در گوسفند:

الف- اگر به فلج و لرزش مبتلاست:

  • با وجود خارش شدید و اغما و بیقراری، اسکرپی است.

  • کمبود کلسیم است. اغما و خوابیدن روی جناغ سینه دیده می شود. متعاقب حمل و نقل است.

  • اگر دچار اسپاسم شود و به اغما نیفتد، لرزانک گوسفند است.

ب- اگر به فلجی و تشنج مبتلاست:

  • اگر حالت استفراغ دارد و دچار انقباضات کزازی میشود مسمومیت با خرزهره است.

پ- اگر گوسفندی به فلجی قسمت خلفی مبتلا باشد مسمومیت شدید است ادراربند آمده ئ غدد لنفاوی متورم است اسهال آبکی توام با خون دیده می شود.

ت- کمبود مس است. ریزش اشک وجود دارد و پشم فاقد رنگدانه بوده جلای فلزی دارد.

ث- بوتولیسم است. اگر ریزش بزاق و بینی وجود دارد و به کوری مبتلا باشد.

ج- فلجی کهنه است. بیقرار بوده و تلوتلو می خورد کنه باد کرده هم بر بدنش دیده می شود و تب هم ندارد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=4094
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.