علت های ورم پستان

علت های ورم پستان

شایع ترین علت ورم پستان در گاو شیری،عفونت های باکتریایی پستان است.کوارترهای آلوده،منبع مهمی از پاتوژن های بیماری زا هستند.پاتوژن ها در غده های پستانی،بخوبی تکثیر یافته و به شیر راه یافته و به آسانی در محیط پراکنده می شوند.انتقال پاتوژن ها به دیگر حیوانات ،از راه دست های شیردوش،بجز هنگامی که دستها پیش از زدن به دیگر گاوها ضدعفونی می شوند،بویژه با استفاده پی در پی از حوله های خشک کننده پستان صورت می گیرد.کلاهک ماشین شیردوشی ،یکی دیگر از منابع انتقال عفونت است،مگر آنکه پس از هربار استفاده،ضدعفونی شود.همچنین نتقال میکروارگانیسم ها ممکن است از راه کف اصطبل صورت گیرد.

شیردوشی با ماشین،ممکن است خطر انتقال عفونت را افزایش دهد،زیرا منفذ  پستانک در هر دقیقه،نزدیک به ۶۰ بار با شیر تماس می یابد که میکروارگانیسم های روی پوست،شسته شده و در این ناحیه،کلنی های میکروبی ایجاد می کنندهمچنین شیردوشی ممکن است موجب آسیب های فیزیکی پستان شده و احتمال بروز عفونت را افزایش دهد.ماشین های شیردوشی،به گونه ای طراحی می شوند که آسیب های فیزیکی کمتر باشد.آسیب های فیزیکی ناشی از پایمال شدن پستان بوسیله دیگر گاوها،زخم شدن با سیم و ابزار فلزی،یخ زدگی،آفتاب سوختگی،نیش حشرات و مار و سوختگی بوسیله مواد شیمیایی نیز می توانند موجب ورم پستان شوند.میکروارگانیسم ها از راه زخم های پستان و منفذ پستانک،به درون پستان راه می یابند.

از ویژگی های ساختاری پستان که بروز ورم پستان را بیشتر می کنند،عبارتند از:

۱-لیگامنت های ضعیف و شل،موجب پاندولی شدن پستان شده که احتمال آسیب های فیزیکی و آلودگی را بیشتر می کند.

۲-دیواره نازک پستانک ها با حفره ای کوتاه و ضعیف که موجب ضعف سیستم حفاظتی پستانک در برابر عفونت ها می شود.

۳-پستانک های بسیار کوتاه و کوچک که زمان شیردوشی را افزایش می دهند.

نرخ پیدایش عفونت های جدید بین گله های گوناگون،۰٫۲ تا ۲۰ عفونت به ازای هر گاو در هر دوره شیردهی است.بسامد بروز بیماری در دوره خشک و در دوره شیردهی متغیر است.نزدیک به ۳۰ درصد از عفونت های جدید در دوره خشک بروز می کند که نزدیک به ۵۰ درصد از این عفونت ها تا شیردهی بعد،پایدار مانده و در ۲ هفته نخستین زایش ،موجب ورم پستان کلینیکی می شوند.در گامه ها نخستین و پایانی شیردهی،بسامد کوارتر های سالم،کمتر از دیگر گامه های شیردهی است.با افزایش بسامد دوره شیردهی(افزایش سن گاو) احتمال بروز عفونت های جدید بیشتر می شود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2322
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.