علوفه خشک

برای تغذیه دام ها در اصطبل و یا تغذیه دام های چراگر،در برهه ای از سال که علوفه چرایی در دسترس نباشد،از علوفه خشک شده استفاده می شود.یافته های بسیاری در مورد شیوه های خشک کردن علوفه موجود است.برای خشک کردن،علوفه در مرحله ای نسبتا بهینه از تکامل،برداشت می شود،به گونه ی که بیشترین مقدار ماده غذایی گوارش پذیر در واحد سطح به دست آید،بدون اینکه به محصول بعدی زیانی وارد شود.برای تولید علوفه خشک خوب،رطوبت علوفه باید به اندازه ای کم شود که از تغییرهای شایان توجه مواد غذایی جلوگیری شود.میزان رطوبت علوفه سبز تازه ،بر حسب گامه رشد و گونه گیاهی بین ۶۰ تا ۸۵ درصد متغیر است.

در مرحله برداشت برای خشک سازی،گراس ها معمولا ۶۰ تا ۷۵ درصد و لگوم ها ۷۰ تا ۷۵ درصد رطوبت دارند.هنگام بسته بندی و یا روی هم انبار کردن علوفه ،رطوبت ان باید به ۱۵ درصدکاهش یابد تا بخوبی انبار پذیر باشد.چنانچه شرایط انبار داری،مناسب باشد،علوفه ۲ تا ۳ درصد دیگر از رطوبت خود را نیز از دست می دهد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2790
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.