طیور

عمل تلقیح مصنوعی در مرغ

تلقیح به مرغ باید کاملا به سرعت وبا ملایمت انجام گیرد.برای سهولت کار وجود دونفر مورد احتیاج است .یک کارگر مرغ رادر زیر دست قرار می دهد،به طوری که سر آن به طرف عقب کلوآک به طرف جلو باشد.با یک دست دو پا را گرفته و با دست دیگر پرهای دم رابالا می زند،سپس با فشار به اطراف مقعد اوی دوکت را خارج می کنند.مشخص کردن اوی دوکت بسیار آسان است زیرا در طرف چب قرار گرفته واز قسمت های دیگر پررنگ تر است،فشار باید به آهستگی در ناحیه شکم بین دو پا و همچنین اطراف مقعد باشد تا به آسانی اوی دو کت خارج گردد.

در مرغهای تخم گذار که تخم گذارده اند برگرداندن اوی دوکت به سهولت انجام می گیرد و در مرغهای جوان و چاق عمل مشکلتر است.

در مرغهایی که تخم نگذاشته اند یا تازه شروع به تخم گذاری کرده اند برگرداندن اوی دو کت تقریبا مشکل و در بعضی اوقات تقریبا غیر ممکن است.

وقتی که اوی دوکت کاملا و به خوبی خارج شد نباید در مورد تلقیح شتاب نمود زیرا اغلب ممکن است در این هنگام مدفوع مرغ خارج شده واسپرم را آلوده کند،از این رو بهتر است کمی صبر کرد سپس لوله سرنگ تلقیح را به ملایمت وارد مجرای اوی دوکت نمود.

برای تلقیح مرغ می توان از سرنگ های مخصوص تزریق توبرکولین استفاده نمود.معمولا پیچ های سرنگ ۰/۱ cc تنظیم شده وبه سر سرنگ لوله نازک پلاستیکی وصل می کنند به طوریکه درهنگام کشیدن اسپرم ،داخل سرنگ با اسپرم آغشته نشود وفقط اسپرم در پلاستیکی مزبور وجود داشته باشد.سپس لوله مزبور را در داخل ظرف اسپرم کرده و ۰/۱ cc آن را می کشند وبه مرغ تلقیح می کنند.می توان پس از هر تلقیح لوله پلاستیکی را تعویض کرد ولی این امر احتیاج به وقت زیاد دارد.از این رو اگر عمل به خوبی انجام گیرد می توان تعداد زیادی مرغ را با همان لوله پلاستیکی تلقیح کرد .بعداز اینکه نوک سرنگ وارد اوی دوکت شد معمولا عضلات آن در برابر سرنگ مقاومت می نمایند ،از این رو باید آن را بافشار ولی با ملایمت وارد اوی دوکت کرد وسپس اسپرم را به آهستگی تلقیح نمود.

مقدار تلقیح به هرمرغ در حدود ۰/۱ CC با یک میلیمتر مکعب است ولی گاهی تا۰/۵ میلیمتر مکعب هم بسته به کیفیت اسپرم می توان تلقیح نمود.ولی بهتر است ۰/۱ CCتزریق شود زیرا نتیجه حاصله بهتر است.بدین ترتیب با انزال هر خروس به طور متوسط بین ۱۰-۱۵ مرغ را در هر بار می توان تلقیحح نمود وبا در نظر گرفتن این امر که می توان هفته ای ۳-۵ بار از هر خروس اسپرم اخذ کرد ،در این صورت هر خروس را می توان برای باروری تخم مرغهای ۳۰-۵۰ مرغ در نظر گرفت.عمل تلقیح بهتر است بعداز ظهر هاصورت گیرد.زیرا طبق تجربیات حاصله در هلند در صبح ها تخم مرغ پوسته دار اغلب در داخل اوی دوکت وجود دارد از این رو شانس باروری کمتر است.در حالی که در بعداز ظهرها در اوی دوکت تخم مرغ پوسته دار وجود ندارد واسپرم بسرعت وسهولت می تواند خود را به شیپور رسانده وباروری صورت گیرد.

از نظر علمی در بنگاه های مرغداری اغلب بین ساعات ۲-۴ بعدازظهر عمل تلقیح به مرغ انجام می گیرد.طبق مطالعاتی که در هلند انجام گرفته اگر تلقیح صبح ها انجام گیرد ۱۰-۲۰درصد نتیجه باروری کمتر است.باروری معمولا در ناحیه شیپور (Funnel) صورت می گیرد.معمولا ۵ دقیقه بعد از اینکه زرده از تخمدان جدا شد ودر داخل فانل افتادبهترین موقع برای باروری است (FErtilization) بعد از۱۹-۲۲ ساعت تخم مرغ نطفه دار به دست می آید.اسپرماتوزوئیدها بعد از ۱۵-۱۶ دقیقه خود را به فانل می رساند وتا چند روز می توان قدرت باروری خود را حفظ کنند.طبق تحقیقات انجام شده بعد از هر تلقیح مدت ۷-۲۱ روز می توان تخم مرغ نطفه دار به دست آورد.ولی برای اطمینان بیشتر از باروری در هلند رسم بر این است که بعد از هر ۵-۷ روز عمل تلقیح را تکرار می کنند با این عمل نتیجه باروری بهتر خواهد شد(به طور طبیعی نیز مشاهده شده،بعد از اینکه خروسها را از گله جمع آوری کردند۷-۱۰ روز بعد نیز تخم مرغ نطفه دار می توان از گله جمع آوری نمود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=6107
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.