تغذیه - دام

عمل قطع دم در گوسفند و بز

در نژادهای اروپایی که دارای دم می باشند اقدام به بریدن یا کوتاه کردن دم می شود. به نوزادانی که این عمل بر روی آن ها انجام می شود، دم کل(Dock )گفته می شود. در ایران عمل قطع دنبه ممکن است در سطح تحقیقات و پژوهش انجام شود. دامداران به ندرت به قطع دنبه دام خود اقدام می کنند، زیرا بر حسب نژاد گوسفند، حدود ۲۰ -۱۰ درصد وزن زنده را در زمان فروش دنبه تشکیل می دهد. هر چند برای بره های بدون دنبه قیمت بیشتری به ازای هر واحد وزن پرداخت می شود ولی این امر، کاهش وزن ناشی از قطع دنبه را جبران نمی کند. مطالعات انجام شده بر روی بره های نر و ماده کلکوهی نشان می دهد که عمل قطع دنبه نه تنها در نسبت بازده غذا اثر ندارد بلکه تفاوت بازده لاشه نیز در گروه بی دنبه و دنبه دار معنی دار نبوده است. مطالعه ی دیگر بر  روی بره های نر و ماده قره گل نشان می دهد که عمل قطع دنبه تأثیری در میزان افزایش وزن روزانه و تولید گوشت ندارد. لذا می توان نتیجه گرفت چون دنبه منشأ ژنتیکی دارد، قطع فیزیکی آن سبب می شود که چربی تولید شده به جای آنکه در دنبه ذخیره شود در زیر جلد و درون ماهیچه ذخیره می شود که در نهایت سبب کاهش کیفیت گوشت به دلیل افزایش میزان چربی می شود. زیرا چربی دنبه را می توان به راحتی از دنبه جدا نمود ولی جدا نمودن چربی زیر جلدی و درون ماهیچه ای آسان نبوده و مقدار اسیدهای چرب اشباع شده آنها نیز نسبت به چربی دنبه بیشتر است. قطع دم در نژادهای دم دار خارجی که دارای دم دراز هستند به دلایلی مفید است. زیرا دم از چندین مهره تشکیل شده که غیرقابل مصرف است و وزن قابل توجهی ندارد. همچنین برای بهبود ظاهر گوسفند جهت نمایش، رعایت بهداشت و افزایش ورزش فروش بره ها، عمل قطع دم انجام می شود. به هر حال اگر در نظر باشد که دم یا دنبه بره ها قطع شود این عمل باید قبل از ۲ هفتگی انجام گیرد. البته زمان مورد نظر به جثه و توانایی بره از نظر وزن بستگی دارد به طوری که در بره های درشت اندام می توان این عمل را در روز اول بعد از تولد انجام داد، ولی عمل قطع دنبه در بره های ضعیف باید بعد از اطمینان از زنده ماندن آنها باشد. عمل قطع دنبه یا دم در سنین بیشتر به علت خونریزی زیاد و امکان عفونت توصیه نمی شود. اگر دم از محل مفصل بین دو مهره قطع شود خونریزی کمتر است. دم بره باید حداقل با ۲/۵ سانتیمتر فاصله از بدن قطع شود. بره هایی که دم آنها بیش از این مقدار کوتاه شود دچار بیرون زدگی راست روده می شوند. زیرا این عمل اعصاب ناحیه راست روده را قطع و مجروح می کند. عمل قطع دنبه می تواند به وسیله چاقو، میله های داغ، حلقه های پلاستیکی و پنس اخته انجام گیرد.

 

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=6751
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.