عوامل مؤثر بر احتیاجات غذایی گاو شیری شیرده

عوامل مؤثر بر احتیاجات غذایی گاوشیری شیرده

احتیاجات غذایی گاوشیری برای تولید شیر به میزان شیر تولیدی و ترکیب آن بستگی دارد.

میزان شیر تولیدی: میزان شیر تولیدی عمدتا به وسیله نژاد گاو تعیین می شود.

با وجود این،اختلافات درون نژادی قابل توجهی بر اساس سویه و خود حیوان وجود دارد.ازین رو،اغلب ممکن است سویه ها و افرادی خاص از یک نژاد با تولید پایین،تولید بیشتری نسبت به برخی افراد یک نژاد با تولید بالا داشته باشند.گاوهای مسن تمایل به تولید بیشتری نسبت به حیوانات جوان داشته،اما عامل کوتاه مدت اصلی مؤثر بر تولید شیر،مرحله شیردهی است.تولید عموما از زمان زایش تا حدود ۳۵ روز پس از آن افزایش یافته وسپس بطور منظم با سرعت حدودا ۲/۵درصد در هفته تا انتهای شیردهی کاهش پیدامیکند.در مواردی فردی تولید غالبا در مرحله زودتری از شیردهی به اوج رسیده وپس از آن به گونه ای سریعتر تنزل می یابد.

در نتیجه این عوامل،محصول شیر ممکن است طی دامنه ای بسیار وسیع تغییر یابد.خوشبختانه چنین تغییراتی مشکل زیادی در ارزیابی احتیاجات غذایی گاو ایجاد نمی نماید،زیرا میزان تولید به راحتی و بطور معمول اندازه گیری ی شود.

ترکیب شیر : ترکیب شیر بر اساس تعدادی عوامل غیر تغذیه ای تغییر می یابد.

روش شیردوشی ممکن است اثری بارز بر میزان چربی و در نتیجه میزان کل مواد جامد داشته باشد.زیرا شیردوشی ناقص ممکن است حجم قابل توجهی از شیر غنی از چربی را در پستان باقی بگذارد.فواصل نامساوی بین دفعات شیردوشی بخصوص در گاوهای پر تولید،ممکن است تولید و میزان چربی شیر را کاهش دهد.

همچنین بیماریها مخصوصا ورم پستان ممکن است میزان تولید و ترکیب کیفی شیر را تنزل دهد.در این حالت مقادیر لاکتوز و پتاسیم کاهش یافته و سدیم و کلر افزایش می یابند.تغییرات در چربی نامنظم بوده،اما پروتئین خام تغییر اندکی نشان می دهد.نتیجه خالص بسته به شدت ابتلا،کاهش در مواد جامد غیر چربی و کل میزان مواد جامد است.در یک گله با مدیریت خوب،هیچ یک از این عوامل نباید دارای اهمیت باشند.با وجود این تنوعی مشخص در ترکیب شیر را باید پذیرفت زیرا در یک گله خاص اجتناب ناپذیر است.عوامل مسئول این تفاوتها عبارتند از:نژاد،سویه،خود فرد،سن گاو و مرحله شیردهی.

 

 

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1456
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.