عوامل مؤثر بر ارزش غذایی و مصرف علوفه

برای هر منطقه ،در شرایط مدیریت و شیوه کوددهی معمولی،درجه تکامل گیاه ،عامل بسیار مهم است.در آغاز فصل رشد،گراس ها مقادیر زیادی آب دارند،میزان اسیدهای آلی آنها بالاست و مقدار پروتئین آنها بیش از نیاز بیشتر نشخوار کنندگان است.حیوان ممکن است با تغذیه چنین علوفه ای دچار اسهال شود.به دلیل اینکه در این گامه از رشد ،میزان ماده خشک علوفه کاسنه می شود،انرژی به مقدار حداکثر مصرف نخواهد شد.به هر حال،میزان گوارش پذیری در این مرحله از رشد علوفه،ممکن است زیاد باشد(۷۰ تا ۸۵ درصد).

با تکامل گیاه ،میزان پروتئین آن کمتر می شود،کربوهیدرات های ساختمانی و لیگنین زیادتر می شوند،کربوهیدرات های محلول کم می شوند و میزان گوارش پذیری پروتئین و انرژی نیز کاهش می یابد.میزان این تغییرات ،به گونه ی علوفه و محیط آن بستگی دارد.غلظت های کلسیم،پتاسیم و فسفر نیز با تکامل گیاه کمتر می شود.

با کاهش میزان گوارش پذیری و کاهش سرعت گوارش(به دنبال تکامل علوفه)،مصرف اختیاری علوفه به وسیله حیوان کاهش می یابد که در نشخوارکنندگان،تأثیر زیادی بر مصرف غذا و انرژی دارد.همچنین ،مصرف اختیاری غذا تحت تأثیر کمبود برخی از مینرال ها و ازت قرار دارد.میزان بحرانی پروتئین خام که کمتر از آن،مصرف علوفه مرتعی کاهش می یابد،تقریبا ۷/۵ تا ۸ درصد برآورد شده است.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=3364
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.