عوامل مؤثر در ضخامت پوسته تخم مرغ

عوامل مؤثر در ضخامت پوسته تخم مرغ

عوامل محیطی و ارثی هر دو در ضخامت پوسته مؤثر هستند حرارت سبب کم شدن ضخامت پوسته می شود.این امر اغلب با کاهش و نقصان مقدار کلسیم خون توأم است.تغذیه نیز در ضخامت پوسته اثر فراوانی دارد.مرغ هایی که ویتامین D و کلسیم جیره غذایی شان کافی نیست اغلب ضخامت پوسته تخم مرغشان کم می شود.کمبود منگنز نیز همین اثر را دارد.

چنانچه شرایط محیطی در یک گله یکنواخت باشند باز مشاهده می شود که اختلافات کم و بیش زیادی از نظر ضخامت پوسته در افراد مختلف وجود دارد.این امر منحصرا بر اثر صفات ژنتیکی و ظرفیت ارثی آنها است. از این رو به طور نهایی می توان گفت کیفیت پوسته تخم مرغ یک صفت ژنتیکی و ارثی است.

طبق آزمایش Cardon و Quinn در آمریکا از یک تیره از نژاد لکهورن سفید که وزن پوسته آنها ۷/۲ درصد کل وزن تخم مرغ بوده است و به وسیله انتخاب پس از ۷ نسل دو تیره به وجود آمد که در یکی وزن پوسته به ۵/۹ درصد کاهش و در خط دیگر ۹/۵ درصد افزایش یافت.بدین ترتیب نشان داده شد که انتخاب فردی و فامیلی می توان کیفیت پوسته را بهبود بخشید.

منبع : وبسایت بازار دام و طیور ایران


دستگاه خورد کن یونجه و علوفه
جک بلند کننده گاو
آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=4215
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.