فحلی در گوسفند و بز

فحلی
فحلی دوره زمانی است که حیوان ماده آمادگی لازم را برای عمل امیزش دارد.فحلی گوسفند و بز را
«بر» و فحلی گاو را «کل»نیز می گویند.معمولا فحلی در اواسط یا اواخرمرحله فولیکولار انجام می گیرد.
گوسفند و بز از جمله حیوانات پلی استروس می باشند و در طول ۶ تا ۷ ماه چندین چرخه فحلی را از خود نشان می دهند.فعالیت جنسی آنها در فصل مشخصی از سال شروع می شود.این دام ها را تولید مثل کننده های روز کوتاه می نامند.فصل تولید مثلی آنها با کوتاه شدن روز یعنی پاییز آغاز می شود.ولی گوسفندان و بزهای نواحی گرمسیری در تمام طول سال فحل می باشند.دام های نواحی شمال کره زمین در مقایسه با نواحی معتدل تمایل به فصول کوتاهتری جهت تولیدمثل دارند.همچنین گله های عشایر نیز در صورتی که در حد مناسب تغذیه شوند در تمام طول سال فعالیت تولیدمثل دارند.
فصل های غیر تولیدمثل را که دام از خود علایم فحلی نشان نمی دهد،آنستروس می گویند.در این دوره غده هیپوفیز تقریباغیرفعال بوده و مقدارخیلی کمی گونادوتروفین در خون ترشح می کن.در نتیجه رشد فولیکول تحریک نشده و دام ماده فحلی یا تخمک گذاری ندارد.در صورتی که با کوتاه شدن طول روز ،غده پینه آل که در مغز قرار دارد مقدار زیادی هورمون بنام ملاتونین ترشح می نماید که مستقیما بر فعالیت های تولید مثل اثر می گذارد.
معمولا اولین یا دومین چرخه فحلی فصلی به علت از بین رفتن جسم زرد و یا تشکیل ناقص آن کوتاهتر از چرخه طبیعی می باشد.معمولا در گوسفند اولین تخمک گذاری فصل جدید با رفتار فحلی همراه نیست.این حالت را فحلی آرام می نامند که ناشی از ترشح ناقص استروژن نیست.زیرا شرایط لازم برای بروز رفتار فحلی در گوسفند،پروژسترون سیکل قبلی می باشد. در بزها بر خلاف میش ها فحلی آرام وجود نداشته و در شروع فصل تولیدمثل رفتار فحلی کامل مشاهده می شود.معمولا فحلی را روز صفر چرخه فحلی در نظر میگیرند.
طول دوره فحلی به نژاد ،سن موقعیت جغرافیایی و میزان تماس با دام نر بستگی دارد و در گوسفند بین ۱۸ تا ۷۲ ساعت است.البته طول مدت واقعی فحلی در گوسفند ۳۶ ساعت است و تخمک گذاری ۳۰تا ۳۲ ساعت بعد از شروع فحلی انجام می شود.طول دوره فحلی در بزها بین ۱۶ تا۵۰ ساعت است.البته طول مدت واقعی فحلی در بزها ۳۰ تا ۳۶ ساعت است و تخمک گذاری تقریبا ۳۳ ساعت بعد از شروع فحلی انجام می شود.
طول دوره فحلی در دام های جوان در مقایسه با دام های مسن و همچنین دام های ماده ای که به طور پیوسته در معرض دام نر قرار دارند،کوتاهتر است.طول دوره فحلی در اوایل و اواخر فصل قوچ اندازی نیز کوتاهتر است.درصد باروری دام هایی که طول دوره فحلی آنها کوتاهتراست(کمتر از ۲۴ ساعت) کمتر است که این موضوع ممکن است در ارتباط ب تعداد تخمک های آزادشده باشد،هرچند بین طول دوره فحلی و تعداد تخمک های آزادشده ارتباطی وجود ندارد.
برخلاف گاو و بز،میش علایم فحلی را جز در حضور قوچ نشان نمی دهد.فرومون های موجود در چربی پشت قوچ،فحلی و تخمک گذاری را در میش ها تحریک می کند.ولی بز ماده در علایم فحلی را در عدم حضور جنس نر بهتر نشان می دهد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1570
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.