ورم پستان در گاو

مبارزه با باکتری های گرم منفی ورم پستان

اخیراً گرم منفی ها،به عنوان عامل اصلی ورم پستان مطرح شده اند. «اسپکتراماست ال سی » (سفتیوفور هیدرو کلراید) محلول استریلی است که بیماری زایی آنها را می کاهد.

عوامل بیماری زای گرم مثبت مانند استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس آگالاکتیه به مدت طولانی است که در مرکز توجه عملیات مدیریتی دامداری های شیری آمریگا قرار دارند. با این وجود طی ۱۰ تا ۲۰ سال اخیر ،تغییری در عوامل بیماری زای ایجاد کنندۀ ورم پستان ایجاد شده است. شیوع ورم پستان های کلی فرمی که توسط عوامل بیماری زای گرم منفی مثل اشرشیاکولی و استرپتوکوک های غیر آگالاکتیه مثل استرپتوکوکوس یوبریس و استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه به وجود می آید،به میزان زیادی افزایش یافته است.

با کاهش میزان استرپتوکوکوس آگالاکتیه و استافیلوکوکوس اورئوس ،راه را برای رشد بهتر استرپ های محیطی و کلی فرم ها هموار خواهیم کرد. او می گوید«با این که استاف اورئوس و استرپ آگالاکتیه هنوز در بسیاری گله ها حضور دارند،دیگر آن خطر غالبی که زمانی به حساب می آمدند،نیستند. امروزه باکتری های گرم منفی خصوصاً E.coli و کلبسیلا،استرپ های غیراز آگالاکتیه شامل استرپ یوبریس و استرپ دیس گالاکتیه و انتروکوکسی ،شیوع شان در حال افزایش است.

ورم پستان بیماری نیست که دامداران آن را آسان بگیرند و چیزی نیست که با درمان های رایج از عهدۀ آن برآیند. ورم پستان یک بیماری پیچیده و پر هزینه است. کاهش تولید شیر،کاهش کیفیت شیر،هزینۀ کارگر اضافی،افزایش نرخ جایگزینی گاو،هزینۀ دامپزشک و هزینه های درمان همه اهمیت کنترل موثر بیماری را تقویت می کنند.

تا کنون،بیشتر داروهای مبارزه با ورم پستان برای استرپ آگالاکتیه و استاف اورئوس ساخته می شد. اکنون شرکت Pfizer ،«اسپکتراماست ال سی» (سفتیوفور هیدرو کلراید) را که یک محلول استریل می باشد معرفی کرده است . یک محصول داخل پستانی برای درمان ورم پستان های بالینی در گاو شیری که مسبب آنها E.coli استافیلوکوک کو آگولاز منفی و استرپ دیس گالاکتیه می باشد.
وقتی دربارۀ ورم پستان بالینی بحث می کنیم،باکتری های گرم منفی مورد توجه قرار می گیرند.،زیرا آنها ذاتاً نسبت به باکتری های گرم مثبت به درمان دارویی مقاوم تر هستند. به دلیل این مقاوم بودن ،باکتری های گرم منفی می توانند ورم پستان های شدیدتری ایجاد کنند که عاقبت به حذف و سقط می انجامد.

بسیاری از باکتری های محیطی به عنوان باکتری های گرم منفی دسته بندی می شوند. عوامل بیماری زای محیطی به صورت معمول در مدفوع،مواد بستر،غذا ،گرد و غبار،خاک و آب یافت می شوند. کنترل عوامل بیماری زای محیطی دشوار است. زیرا آنها همیشه در محیط اطراف گاو حضور دارند. کلید کنترل این عوامل بیماری زا ،تمیز ،خشک و آسوده نگهداشتن گاو و همچنین پیروی از یک برنامه درمانی آنتی بیوتیکی است.

 

منبع: وبسایت بازار دام و طیور ایران

questionبحث و تبادل نظر درباره این مطلب

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=12491
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.