مرغ داری

متقاضیان تاسیس مرغداری بخوانند / شبیه طرح توجیهی

علی حسینی – بیش از ۱۰۰ مورد درخواست داشتیم که شرایط تاسیس مرغداری و هزینه های تمام شده آن و یا بهترین استان تاسیس مرغداری و یا برآورد سود و زیان آن و … را ارزیابی کنیم و اطلاعات آن را در اختیار شما خوانندگان عزیز قرار دهیم.
نوع علی حسینی – بیش از ۱۰۰ مورد درخواست داشتیم که شرایط تاسیس مرغداری و هزینه های تمام شده آن و یا بهترین استان تاسیس مرغداری و یا برآورد سود و زیان آن و … را ارزیابی کنیم و اطلاعات آن را در اختیار شما خوانندگان عزیز قرار دهیم.
نوع سئوال ها نشان می داد، متقاضیان یا دانشجو هستند یا در حال تغییر شغل هستند و یا سرمایه ای در کنار سرمایه ها دارند و میل به آن دارند که در محلی جدید سرمایه گذاری نمایند.
سئوال ها نشان می داد خوانندگان و متقاضیان عزیز ، شرایط بازار را دیدند و گمان بر آن دارند که این صنعت همواره در سودکلان بوده و می تواند راهی پر درآمد باشد. مخاطبین به برنامه های تلویزیونی نگاه می کردند و می دیدند که دولت اولین جایی که دست میگذارد و بر روی قیمت آن و تعدیل آن پافشاری می کند، گوشت مرغ است و نتیجه می گرفتند که در این کار سود فرآوانی وجود دارد و ظرف ۴۰ روز میتوانند از یک مرغداری ۱۰ هزار قطعه ای سود بی نظیر و بی مشابهی را بکنند و با کمی پرس و جو هم به این نتیجه رسیده که ( شوربختانه و بدون برنامه ریزی ) سازمان های متولی در دادن مجوز ها سریع و بی وقفه عمل می کنند.

بر آن شدیم که از شما بخواهیم متن های زیر را پیگیری کنید و بهترین تصمیم را بگیرید. متون زیر لینک و پیوندهایی می باشد که به اخبار در این خصوص می باشد. بعضی از لینک ها و یا پیوند ها نیز دارای طرح توجیهی و یا بررسی جنبه های اقتصادی این صنعت و تجارت می باشد.

خبرهای زیر رو به همراه نظرات خوانندگان را که عموما مرغدار می باشند رو بخونید و سعی نکنید که احساسی تصمیم بگیرید و قبل از ورود به این صنعت روغن سختی، صبر و تحمل رو به تنتون بمالید. سئوال ها نشان می داد، متقاضیان یا دانشجو هستند یا در حال تغییر شغل هستند و یا سرمایه ای در کنار سرمایه ها دارند و میل به آن دارند که در محلی جدید سرمایه گذاری نمایند.
سئوال ها نشان می داد خوانندگان و متقاضیان عزیز ، شرایط بازار را دیدند و گمان بر آن دارند که این صنعت همواره در سودکلان بوده و می تواند راهی پر درآمد باشد. مخاطبین به برنامه های تلویزیونی نگاه می کردند و می دیدند که دولت اولین جایی که دست میگذارد و بر روی قیمت آن و تعدیل آن پافشاری می کند، گوشت مرغ است و نتیجه می گرفتند که در این کار سود فرآوانی وجود دارد و ظرف ۴۰ روز میتوانند از یک مرغداری ۱۰ هزار قطعه ای سود بی نظیر و بی مشابهی را بکنند و با کمی پرس و جو هم به این نتیجه رسیده که ( شوربختانه و بدون برنامه ریزی ) سازمان های متولی در دادن مجوز ها سریع و بی وقفه عمل می کنند.

بر آن شدیم که از شما بخواهیم متن های زیر را پیگیری کنید و بهترین تصمیم را بگیرید. متون زیر لینک و پیوندهایی می باشد که به اخبار در این خصوص می باشد. بعضی از لینک ها و یا پیوند ها نیز دارای طرح توجیهی و یا بررسی جنبه های اقتصادی این صنعت و تجارت می باشد.

خبرهای زیر رو به همراه نظرات خوانندگان را که عموما مرغدار می باشند رو بخونید و سعی نکنید که احساسی تصمیم بگیرید و قبل از ورود به این صنعت روغن سختی، صبر و تحمل رو به تنتون بمالید.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=6540
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.