محاسن تلقیح مصنوعی برای تلیسه ها نسبت به گاوشیری

محاسن تلقیح مصنوعی برای تلیسه های نژاد شیری:

در بیشتر شرایط ،مزیت اقتصادی استفاده از تلقیح مصنوعی برای تلقیح تلیسه های نژاد شیری بیشتر از استفاده آن برای تلقیح گاوهای شیرده می باشد.بیشترین پیشرفت ژنتیکی در مزارع زمانی است که از تلقیح مصنوعی در تلیسه ها استفاده شود.از این رو شایستگی ژنتیکی گوساله هایی که از طریق تلقیح مصنوعی حاصل از تلیسه ها به وجود می آیند بیشتر از گوساله های حاصل از تلقیح مصنوعی گاوهای مسن تر می باشد،البته این امر در همه موارد صادق نمی باشد.برنامه های تلقیح مصنوعی تلیسه،پیشرفت ژنتیکی را تسریع می کنند زیرا بطور متناسب گوساله های حاصل از تلیسه ها،در مقایسه با گاوهای ماده گروه های سنی مسن تر،تعداد نتاج قاتبل دسترس بیشتری برای جایگزینی در گله خواهند داشت.هزینه های اسپرم برای هر آبستنی و هر تلیسه تولید شده در تلیسه ها پایین تر است زیرا تلیسه ها میزا آبستنی (به ازای هر تلقیح)بالاتری از گاوهای شیری نشان می دهند.(۷۴درصد در مقابل ۳۹) و بنابراین به سرویس های تلقیح مصنوعی کمتری برای هر بار آبستنی نیاز دارند.

زمانی که تلیسه ها بین ۲۳ تا ۲۵ ماهگی برای اولین بار زایش می کنند،تولید شیر در طول عمر اقتصادی،تولیدات دوره شیردهی ۳۰۵ روزه و سود تمام عمر تلیسه های جایگزین،بیشینه می شوند.استفاده از برنامه هم زمان سازی تلقیح مصنوعی ،به تولیدکنندگان گاوشیری امکان می دهد بطور دقیق تر سن در اولین تلقیح مصنوعی و سن در اولین زایش تلیسه ها را مدیریت کنند.در نهایت،برنامه های تلقیح مصنوعیتلیسه امکان استفاده از گاوهای نری با آسان زایی اثبات شده را تایید میکند.از این رو مؤثرترین روش برای تسریع پیشرفت ژنتیکی و بیشینه کردن سودمندی عملیات پرورش گاو شیری،استفاده از برنامه های تلقیح مصنوعی تلیسه ها می باشد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1905
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.