پرورش طیور

مدیریت ستر یا انکوباتور در جوجه کشی

شرایط فیزیکی مطلوب برای جنین تحت تاثیر عوامل ۴ گانه زیر می باشد:۱-دما : هرگونه نوسان در حرارت ماشین باعث کاهش جوجه درآوری و یا غیر طبیعی شدن جوجه ها می شود. اثرات سوء کاهش حرارت به مراتب بیشتر از اثرات حرارت بیش از حد است. به عنوان مثال در صورتی که دما به مدت سه ساعت در ۴۲ درجه بماند تلفات بسیار شدیدی صورت می گیرد. دمای دستگاه های مختلف بنابر توصیه کمپانی ها می تواند متفاوت باشد و دمای بیشتر و کمتر آن می تواند موجب کاهش جوجه درآوری و کاهش کیفیت جوجه شود.
در ماشین های چند مرحله ای دما باید ثابت بماند.در ماشین های تک مرحله ای دما می تواند از زیاد به کم در طی انکوباسیون تغییر کند.
حرارت در ماشین های هچر مقداری کمتر از ماشین های ستر است(حدود ۱-۰.۳ درجه )
در سه روز آخر بایستی از تبخیر شدید آب جلوگیری به عمل آید. در حرارت بالا مرگ و میر جنینی بیشتر و پوست جنین های تلف شده اغلب پرخون و قرمز است و بسیاری از جوجه ها زودتر از موعد خارج می شوند. کاهش دمای انکوباسیون باعث خروج نامنظم جوجه ها و تأخیر در هچ می شود و ناف جوجه ها به خوبی بسته نمی شود و عفونت ناف زیاد می شود.
۲-رطوبت: در طی انکوباسیون از طریق پرزهای موجود در پوسته تخم مرغ رطوبت  تخم مرغ از دست می رود. میزان از دست دادن رطوبت بستگی به تعداد و اندازه پرزها دارد. بهترین جوجه درآوری زمانی حاصل می شود که تخم مرغ ها طی ۱۸ روز اول انکوباسیون ۱۲ درصد از وزن خود را از دست بدهند.
افزایش رطوبت انکوباتور طول دوره جوجه کشی را زیاد می کند و جوجه های بزرگتر و محوطه بتنی نرم تر و ضعیف تر تولید می شود. نوسان در رطوبت باعث کوچک شدن جوجه ها و بروز حالات غیر طبیعی می شود.
رطوبت پایین موجب:جوجه های کوچک، کوتاه قد، پف کرده و رنگ پریده و کرک پرهای کوتاه، جوجه ها خشک و به هم چسبیده.
رطوبت بالا باعث: جنین تلف شده همراه با مقداری مواد چسبناک در اطراف نوک، شکم جوجه ها بزرگ، و وجود کرک پرهای چسبناک.
رطوبت در ستر ۶۰ درصد و در داخل هچر ۷۵-۶۵ توصیه می شود. تا از هیدراته شدن جوجه ها جلوگیری شود.
۳-چرخش تخم مرغ ها: وضعیت قرار به صورت سر پهن به طرف بالا (اگر سر باریک بالا باشد ۱۰ درصد جوجه در آوری کاهش و ۴۰ درصد کیفیت جوجه ها پایین می آید) تخم مرغ ها باید در طول انکوباسیون در ستر چرخش داده شوند این عمل از چسبیدن جنین به غشاهای پوسته جلوگیری می کند و به توسعه غشاهای جنینی کمک می کند.
با توجه به اینکه حرارت تولیدی جنینی با رشد آن افزایش می یابد چرخش منظم به جریان هوا و خنک شدن تخم مرغ کمک می کنند. در ستر هر ساعت یا هر سه ساعت باید ۹۰ درجه چرخش صورت گیرد.
۴-تهویه: برای رشد جنین اکسیژن لازم است و دی اکسید کربن تولیدی نیز باید دفع شود، همچنین حرارت تولیدی توسط تخم مرغ ها و جوجه ها نیز باید دفع شود لذا نیاز به تهویه می باشد.
غلظت اکسیژن لازم ۲۱ درصد است. به ازاء ۱درصد کاهش در غلظت اکسیژن ۵ درصد از میزان جوجه درآوری کاسته می شود. افزایش ارتفاع به دلیل کاهش فشار اکسیژن موجب کاهش جوجه درآوری می شود.
گاز کربنیک در ماشین های جوجه کشی نباید بیشتر از ۰/۴ درصد باشد.
میزان تهویه باید حداقل  ۵CFM/۱۰۰۰ eggs یا   ۵/۸m۳/hr/ ۱۰۰۰ eggs
میزان تهویه در هچر تخم مرغ  ۱۵CFM/ ۱۰۰۰ یا ۰/۴m۳/min/۱۰۰۰ eggs
آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=7645
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.