زایش در دام

مدیریت میش ها در زمان زایش

خوشایندترین وهمچنین پرکارترین زمان در گوسفندداری فصل زایش است براساس شواهد موجود در میش وبز ماده ،آزادشدن کورتیزول جنین اولین عامل تحریک شروع زایمان است. درضمن در اواخر آبستنی از جفت میش پروژسترون ترشح می شود. افزایش میزان کورتیزول جنین باعث تغییراتی در آنزیم های مربوط به جفت می شود. به عنوان مثال پروژسترون جفت به استروژن تبدیل می شود که باعث آزاد شدنPGF2αاز رحم میش می شود. این تغییرات سبب کاهش سریع میزان پروژسترون و افزایش غلظت استروژن و PGF2α در خون مادر قبل از شروع زایمان می شود.

افزایش کورتیزوا مادر در زمان شروع زایمان احتمالأ مربوط به تنش ناشی از زایمان بوده ودر پدیده زایمان نقشی ندارد.برای آگاهی از نزدیک شدن زمان زایمان حالات ظاهری دام بررسی می شود.معمولأ با ثبت تاریخ دقیق آمیزش نیز نمی توان زمان زایمان را مشخص نمود.در اجرای یک تحقیق در مزرعه دانشکده کشاورزی ابوریحان برای همزمان کردن فحلی دام ها از سیدر استفاده شد و قوچ ها به مدت دو روز با میش ها آمیزش نمودند. ولی طول دوره آبستنی از۱۵۰تا۱۵۷ روز متغیر بود.

علائم نزدیک شدن زایش را در ماه آخر آبستنی می توان مشاهده نمود. حدود۳هفته قبل از زایش بدلیل تأثیر همزمان استروژن و پروژسترون رشد غدد پستانی شروع می شود در حقیقت وجود این هورمون ها سبب رشدو نمو مجاری و بافت های ترشحی غدد پستان می شود. بهترین علامت ظاهری زایش میش یا بز در۲۴ساعت آینده وجود پستان های متورم و پر از میش است که تا حد نهایی در آن ها شیر ذخیره شده است. ممکن است این حجم زیاد پستان در دام هایی که برای اولین بار زایش می کنند مشاهده نشود . با نزدیک شدن زایمان در میش وبز حیوان از گله جدا شده و بی قرار است. میش از حد صدای بع بع می کند به گونه ای که تصور می شود این عمل را برای بره خود انجام می دهد. صدای بع بع کردن در بز ماده خفیف،کم و زوزو کنان است. حیوان به شکم خود لگد می زند و دست وپای خود را نیز به زمین می گیرد. درضمن چند نوبت به زمین می خوابدو بلند می شود. شکم نیز حالت افتاده دارد و نواحی تهی گاهی کاملأ تورفته است.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=6281
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.