مرده زایی

مرده زایی در گاو

مرده زایی به صورت مرگ گوساله درست قبل ،درحین یا ۲۴_۳۶ساعت بعد از زایمان تعریف می شود . شیوع مرده زایی در گاوهای نژاد هلشتاین در سالهای اخیر بطور چشمگیری افزایش یافته و این افزایش در تلیسه ها بیشتر از گاوهای مسن تر بوده است. در یک تحقیق جدید انجام شده در نیویورک بر روی ۱۳۶۰۸زایمان(مجله ,دیری ساینس,، سال ۲۰۰۷، صحفه ۲۷۹۷)میزان مرده زایی۶/۶درصد برآورد گردید. شیوع مرده زایی با بالا رفتن نمره اسان زایی افزایش می یابد . برای نمره های آسان سازی ۱(بدون کمک)،۲ (کمی مشکل)،۳(نیازمند کمک)۴(نیروی قابل توجه) مرده زایی بترتیب۶۰/۱،۲۵/۹،۱۱/۲،۳/۶ درصد بود.
اما این فقط گوساله نیست که در معرض خطر است بلکه زنده ماندن مادر نیز یکی از نگرانی هاست. عواملی که میزان زنده مانی یا بقای گاو در هنگام زایمان را کاهش می دهند عبارتند از: مرده زایی،اولین زایمان و امتیاز آسان زایی۳و۴. عواملی که عملکرد تولید مثلی آتی را کاهش میدهند نیز شامل مرده زایی ها، سن بالاتر در هنگام زایمان ،گوساله های نر و امتیاز آسان زایی ۳و۴می باشد. عدم تشخیص آبستنی در گاوهای مرده زا ۲۴درصد بیشتر از گاوهایی است که گوساله زنده بدنیا می آورند گاوهای مرده زا درمقایسه باهم گله هایی که گوساله زنده به دنیا آورده اند در معرض خطر بیشتر حذف و مرگ در حین شیردهی بوده و۸۸ روز بیشتر، از(غیرآبستن می مانند). در تحقیقات دیگر نرخ بالاتر حذف در گاوهای مرده زا ناشی از تولید شیر کمتر و عملکرد تولید مثلی ضعیف بود. این تحقیق چنین نتیجه گیری می کندکه ضررهای اقتصادی مرده زایی بسیار بیشتر از ارزش گوساله مرده است.
برای کاهش وقوع مرده زایی مدیریت بهتری باید بکار گرفته شود. شروع این کار از برنامه اصلاح نژاد با انتخاب گاوهای نر آسان زا که گوساله های کوچک تری دارند می باشد. این امر در مورد تلقیح تلیسه های جایگزین اهمیت ویژه ای دارد، چرا که در معرض خطر بیشتری در ارتباط با مشکلات زایمان و مرده زایی هستند .کمک به گاوها در حین زایمان می تواند بسیار سودبخش باشد.این بدان معناست که فردا انتخاب شود تا وضعیت آبستنی گاوهای نزدیک به زایمان را در طول شب و روز مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود مشکلات زایمان به آنها کمک کند. مراقبت مناسب از گوساله در هنگام تولد، مرگ ومیر رادر ۲۴الی۳۶ساعت اول زندگی کاهش می دهد. اطمینان از مصرف مقدار کافی آغوز و ضدعفونی ناف ،از بخشی از تلفات گوساله های تازه زا پیشگیری می کند. از بیشتر مرده زایی ها می توان با مراقبت مناسب در جایگاه های زایمان و دقت در انتخاب گاو نر جلوگیری کرد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=6020
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.