شتر

مستی شتر نر

شروع مستی در شتر با افزایش فعالیت در سلول های ترشحی آلفا و بتای هیپوفیز پیشین رخ می دهد. وزن بیضه ها افزایش یافته و کام نرم رشد ملحوظی را نشان خواهد داد . افزایش وزن بیضه ها اساساً بخاطر افزایش بافت بینابینی است و اسپرماتوژنز نیز زیاد شده است هنگامی که مستی نباشد میزان تولید اسپرماتوزوئید کم است البته نرها نیز مثل ماده ها امکان دارد در طول سال قدرت باروری داشته باشند.شروع مستی در شتر با افزایش فعالیت در سلول های ترشحی آلفا و بتای هیپوفیز پیشین رخ می دهد. وزن بیضه ها افزایش یافته و کام نرم رشد ملحوظی را نشان خواهد داد . افزایش وزن بیضه ها اساساً بخاطر افزایش بافت بینابینی است و اسپرماتوژنز نیز زیاد شده است هنگامی که مستی نباشد میزان تولید اسپرماتوزوئید کم است البته نرها نیز مثل ماده ها امکان دارد در طول سال قدرت باروری داشته باشند.

این حیوان که در غیر فصل جفتگیرى کاملاً آرام و مطیع است در موقع فعالیت جنسى رفتار آن به‌کلى عوض گردیده و بسیار عصبى مى‌گردد و ممکن است در صورت مزاحمت با دهان خود یا پاها ضربه سختى به مزاحمین خود بزند اغلب بین شترهاى نر در این فصل نزاع‌هاى سختى در مى‌گیرد که ناشى از تحریکات جسمى است و ممکن است صدمات جبران‌ناپذیرى به یکدیگر وارد سازند و به این علت در فصل جفتگیرى بایستى نرها را از همدیگر جدا سازند. شترهاى نر قبل از جفتگیرى بایستى در وضع جسمانى خوبى باشند و براى این منظور در قسمتى از ماه‌هاى تابستان و فصل پائیز روزانه براى هر شتر نر ۷-۶ کیلوگرم بلغور جو داده شود.

شتر نر موقع تحریک، دهانش پر از کف شده، پاها را باز و سر را به عقب خم مى‌کند، دم خود را مرتب روى قضیب مى‌زند و از مجراى قضیب ادرار به‌شدت خارج مى‌گردد، در این فصل مایع سیاه رنگ و بدبوئى که به‌وسیلهٔ غدد اکسى‌پتیال ترشح مى‌شود و با مالش پشت سر شتر به اشیاءِ محوطه سلطه هر شتر پخش شده و محدوده اختصاصى را مشخص مى‌نماید همچنین پرده شراع‌الحنک مرتباً از دهان خارج مى‌نماید (پیله زدن) زمان شروع و اتمام فعالیت جنسى شتر نر بستگى به درجه حرارت محیط دارد و معمولاً فعالیت جنسى از اوایل زمستان شروع شده و با آغاز گرما خاتمه مى‌پذیرد. موضوع جالب در شترهاى نر آن است که بیضه‌ها در دوران فعالیت جنسى بزرگتر مى‌شود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=5841
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.