معرفی نژادهای دو منظوره گوسفند

نژادهای دو منظوره

در برخی نژادهای گوسفند در آمد حاصل برای پرورش دهنده به یک نوع محصول محدود نمی شود.به عنوان مثال در برخی نژادهای گوشتی حدود ۲۰ درصد درآمد دامپرور از فروش پشم حاصل می شود ودر برخی از نژادها درآمد حاصل از پشم بیشتر از فروش گوشت است.لذا بر حسب نوع اولویت محصول می توان نژادهای دو منظوره را به گوشتی-پشمی و یا پشمی-گوشتی طبقه بندی نمود.انواع این نژادها به شرح زیر می باشند:

۱)نژادهای گوشتی-پشمی :دراین نژادها ۸۰ درصد درآمد دامپرور از فروش گوشت حاصل می شود.مهمترین آنها شامل پاناما،پلورس،پولیپی، مانتادال ،کلمبیا ،کاریدال و باند است.

۲)نژادهای پشمی-گوشتی :نژادهای دو منظوره پشمی-گوشتی بر حسب نوع پشم تولیدی(ظریف یا بلند)به دو گروه متمایز می شوند.

الف)پشم ظریف گوشتی :شامل مرینوس ،مرینوس دون ،رامبویلت و آفرینو می باشند.

ب)پشم بلند گوشتی: شامل ماشام ،دیون ،رامنی ،کاپ ورس ،ولش صورت روباه ،ونسلیدل،بلوفیس لایسستر ،بوردردال و بوردرلایسستر

ونسلیدل یک نژاد بزرگ و پشم بلند است.در توسعه نژادهای پشمی بیشترین سهم را در کیفیت ومفدار جعد پشم داشته است.پشم این نژاد به عنوان یک پشم ظریف ،عالی،بلند و درخشان در جهان شناخته شده است.پشم گوسفند خالص این نژاد فاقد کمپ است. منشأ رامبویلت از مرینوس اسپانیا است.در حقیقت نسخه فرانسوی مرینوس است و زمانی توسعه یافت که در سالذ ۱۷۸۶ لوئیس شانزدهم ۳۸۶ رأس از مرینوس های اسپانیا را به فرانسه وارد نمود.یک نژاد بزرگ و با طول عمر زیاد است.میش ها دارای صفات مطلوب زیاد نظیر گوشت با کیفیت و پشم ظریف هستند که سبب استفاده از آنها در برنامه آمیخته گری می شود.

۳)نژاد های شیری-گوشتی :شامل مانچگا ،وارتلس و آساف می باشند.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1648
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.