نشانه های فحلی در گاو

نشانه های فحلی در گاو

مطمئن ترین نشانه فحلی ،ایستادن ماده گاو و اجازه سواری دادن به دیگر گاوهاست که به “ایستافحلی(Standing heat)”معروف شده است.ایستافحلی ،مطمئن ترین نشانه فحلی برای تعیین زمان بهینه تلقیح مصنوعی است.گاو به هنگام فحلی،نا آرام شده و سروصدا می کند.فرج گاو متورم شده ،بافت مخاطی واژن به رنگ قرمز تیره در می آید و اغلب،ترشحات مخاطی روشن بصورت پیوسته و کش دار،از فرج سرازیر است.تقریبا دو روز پس از فحلی،اندکی خون از فرج برخی از گاوها نمایان می شود.این خونریزی ناش از پاره شدن مویرگ های آندوتریوم در پی کاهش استروژن است و آن را خونریزی مت استروس می گویند.برخلاف پندار بسیاری از دامداران،این خونریزی با موفقیت آبستنی رابطه ای ندارد اما بروز آن،نشانه ای است که گاو ۲ تا ۳ روز پیش از آن فحل بوده و می تواند زمان تقریبی فحلی بعد را مشخص کند.

برای بهبود بازدهی تشخیص گاوهای فحل،سفارش می شود که دست کم دو بار در روز و هر بار به مدت دست کم ۳۰دقیقه ،گاوها را زیر نظر گرفت وبه نشانه های ایستافحلی توجه داشت.وسایل کمکی برای تشخیص فحلی وجود دارند،اما نمی توانند جایگزین مشاهدات پیاپی و دقیق شوند.بازرسی در ساعت های خنک روز،بویژه در روزهای گرم تابستان،بازدهی تشخیص فحلی را می افزاید.داشتن سیستم رکوردبرداری دقیق و تشخیص هویت ماده گاوها،از نیازهای ضروری هر برنامه تشخیص فحلی است.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2171
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.