پرورش گاو

نقش روی در تولیدمثل گاوهای نر

اثر غلضت روی در بیضه و پروستات بیشتر از سایر اندام های بدن می باشد. کمبود روی ابتدا فعالیت آنزیم تبدیل کننده آنزیوتنسین را مختل نموده و این به نوبه ی خود به تخلیه ی تستوسترون و ممانعت از اسپرم سازی منتهی می شود.

به نظر می رسد عنصر روی به طول عمر موثر اسپرماتوزوئیدهای انزال شده کمک کند.  بالا بردن سطح روی در جیره ی گاو های نر هلشتاین از۵۰ به ۱۵۰ ppm باعث افزایش معنی دار در تحرک و غلظت اسپرم شده است.

Berger  اظهار داشت که از دست دادن اشتها در اثر کمبود روی باعث کاهش ترشح هورمون آزاد کننده ی گنادوتروپین ها از هیپوتالموس، رشد ناقص بیضه ها و توقف اسپرم سازی در بره های نر گردیده و این می تواند به اختلال باروری در بره های نر منجر شود. علاوه براین کمبود روی در بره های نر با تاثیر خاص  موضعی بر روی بیضه ها باعث کاهش تولید تستوسترون و در نتیجه اختلال در رشد و نمو و عملکرد توبول های سیمنیفروس می گردد. کمبود روی در بزهای نر باعث کوچک شدن بیضه ها و کاهش میل جنسی در آنها می شود. در گاو های نر تغذیه شده با جیره های دارای کمبود رویتاخیر در رشد بیضه ها و هیپوگنادیسم را به دنبال دارد.

مکمل کردن عنصر روی به اشکال آلی یا معدنی در جیره گاو های نر دو رگ باعث بهبود خصوصیات کمی ( حجم انزال، غلضت اسپرم و تعداد اسپرم به ازای هر انزال ) و کیفی ( pH منی، تحرک توده ای، تحرک فردی، درصد زنده مانی اسپرم، درصد اسپرم غیر طبیعی، درصد آکروزوم های سالم، تست نفوذ در مخاط سرویکس گاوی و تست تورمی اسپرم در محیط هیپو آسموتیک ) منی گردید. با وجود این، تعداد اسپرم به ازای هر انزال، تحرک توده ای و آزمون باروری منی به طریق نفوذ در مخاط سرویکس گاو های تغذیه شده با روی الی به شکل پروپیونات روی در مقایسه با شکل معدنی سولفات روی به طور معنی دار بالاتر بود. آنها بیان نموند مطالعات انجام شده حاکی است که عنصر روی در ساختمان بسیاری از آنزیم های مهم مثل کربنیک آنهیدراز، الکل دهیدروژناز، کربوکسی پپتیداز، سوپراکسید دیسموتاز و DNA پلیمراز دارد که آخری نقش اساسی در تقسیم سلولی دارد. همچنین این ماده ی معدنی باعث پایداری ساختمان چهارم آنزیم ها،RNA، DNA و ریبوزوم ها می شود. از این رو کمبود آن می تواند تکثیر سلول های جنسی  و اسپرم سازی را مختل کند. غلضت بالایی از عنصر روی در اندام هایی نظیر پروستات ، بیضه و خود اسپرماتوزوئیدها نیز نشان همه ی اهمیت آن در تولید مثل حیوان نر می باشد. مکمل کردن روی در جیره اسپرم سازی را افزایش می دهد. این عنصر مستقیما از بلوغ سلول های اسپرم و حفظ اپی تلیم زاینده نقش دارد. عنصر روی مستقیما در رشد و نمو آناتومیکی اندام های تولید مثلی نر ها و فعالیت طبیعی آنها نقش داشته و در نتیجه ی کمبود روی در جیره باعث تاخیر در رشد و نمو بیشه ها، کاهش تولید تستوسترون و توقف اسپرم سازی می شود. تولید هورمون ها توسط غده ی هیپوفیز (ازجمله LH و FSH ) نیز در حیواناتی که کمبود روی دارند تحت تاثیر قرار می گیرند.

 

منبع: وبسایت بازار دام و طیور ایران

questionبحث و تبادل نظر درباره این مطلب

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=10485
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.