نکات خوراک دام

نکته‏ های مهم در تغذیه مخلوط علوفه و کنسانتره

برای گاو های شیری روستایی که تولید شیر آنان به هفت تا هشت کیلوگرم مى‏رسد، لازم نیست که از کنسانتره استفاده کنید. با علوفه‏ های مرغوب میتوان نیاز غذایی این دام‏ها را برطرف کرد. ولی برای گاوهایی که در روز بیشتر از هشت کیلوگرم شیر تولید میکنند، باید از کنسانتره استفاده کرد.

برای این گاوها در برابر هر یک کیلوگرم شیر تولیدی ، نیم کیلوگرم کنسانتره دامی لازم است. برای مثال اگر گاوی چهارده کیلوگرم شیر تولید میکند، باید روزانه هفت کیلوگرم کنسانتره به اضافه مقدار لازم علوفه تازه و مرغوب بخورد.

تغییر جیره غذایی دام باید با احتیاط کم‏کم انجام شود. تا باعث کم‏شدن تولید نشود. اگر در غذای دام از ضایعات استفاده میشود باید با توجه به نوع ماده افزودنی از مقدار کنسانتره کم کرد.

علوفه‏ های سبز، رطوبت زیادی دارند. به همین دلیل دو تا سه برابر علوفه های خشک باید مصرف شوند. اگر بتوان علوفه و کنسانتره را به طور کامل مخلوط کرد، خیلی مناسب است. اگر این کار انجام نشد، سعی کنید فاصله زمانی بین تغذیه با علوفه و کنسانتره خیلی کم باشد.

برای بیشترشدن مقدار تولیدشیره میتوان تا حدودی از کنسانتره دامی استفاده کرد. مصرف زیاد کنسانتره باعث کم‏ شدن چربی شیر میشود. در این حالت باید از علوفه های مرغوب با رشته های بلند و کنجاله تخم پنبه استفاده کرد.

دستور تهیه کسانتره برای گوساله ‏های پرواری

مقدار چهل تا چهل و پنج درصد جو، سی تا سی و پنج درصد سبوس، ده تا دوازده درصد تفاله چغندر، سه تا پنج درصد کنجاله تخم پنبه، هشت تا ده درصد سبوس برنج را با مقداری کربنات کلسیم مخلوط کنید. سپس در اختیار دام‏ها بگذارید.

فراهم‏کردن خوراک لازم برای دامهای مختلف

همه دامها برایتولید باید انرژی و پروتئین کافی مصرف کنند. مقدار مصرف ماده‏های غذایی دام‏ها با هم فرق میکند.

الف – گاوهای شیرده

این گاوها به دلیل تولید شیر، خوراک هایی لازم دارند که پروتئین زیادی داشته باشند. مخلوط علوفه هایی مانند یونجه خشک با کنسانتره دامی که انرژی کافی داشته باشند، بسیار مناسب است.

مقدار خوراک برایاین دام‏ها به نوع دام حک هبومی است یا دورگ و مقدار شیر تولیدی بستگی دارد. مقدار ماده غذایی خشک برای گاوی که دوازه کیلوگرم در روز شیر میدهد و پانصد کیلوگرم وزن دارد، ده کیلوگرم است. دو کیلوگرم از این مقدار باید کنسانتره باشد.

در ابتدی دوره شیرواری چون دام وزن زیادی را از دست داده و اشتهای کمتری دارد، باید از علوفه های مرغوب و کنسانتره خوب استفاده کرد. به علاوه از دادن علوفه هایی مانند کاه و سبوس برنج باید خودداری شود.

   ب – گاوهای خشک آبستن

در آخر دوره شیرواری یعنی سه ماه قبل از زایمان کم‏کم باید از مقدار کنسانتره دامی و علوفه های مرغوب کم کرد. به جای آن میتوان، خوراک های کم‏ارزش‏تر را در غذای دام قرار داد. یعنی میتوان به طور کامل از علوفه استفاده کرد و دیگر به دام‏ها کنسانتره نداد. استفاده زیاد از غذای آردی در گاوهای خشک باعث چاقی آنان میشود. در نتیجه، سخت‏زایی و بیشترشدن هزینه‏ها را به دنبال دارد.

دو هفته قبل از زایمان، کم کم مقدار کنسانتره در غذای دام را اضافه کنید. همچنین از علوفه ‏های مرغوب مانند یونجه باید در خوراک دام استفاده کرد.

   ج – گوساله ‏های پرواری

سه ماهه اول دوره پروار: در این دوره، استخوان‏ها و اندام گوساله‏ها رشد میکند. بنابراین گوساله‏ها به خوراک هایی نیاز دارند که پروتئین زیادی داشته باشند. برایاین کار، علوفه هایی مانند یونجه و علف باغ مناسب هستند. به علاوه در مخلوط کنسانتره باید از کنجاله تخم پنبه استفاده کرد. همچنین استفاده از کربنات کلسیم یا پودر آهک و خوراک های کلسیم‏دار ضروری است.

اضافه‏وزن روزانه در این دوره، با هزینه کمتر و سرعت بیشتر انجام شود. بنابراین، پروار دام‏های جوان از نظر اقتصادی باصرفه‏تر است.

سه ماهه دوم پروار: در این دوره گوساله ‏ها رشد ابتدایی خود را انجام داده‏اند. در نتیجه، استخوان‏ها و اندام‏ها رشد کمتری دارند. بنابراین، برایپروار و چاق‏شدن گوساله‏ها باید از خوراک های پرانرژی و علوفه هایی که تا حدودی مرغوب هستند، استفاده کرد.

آرد جو، تفاله چغندر قند، ملاس، علف باغ و مقداری یونجه و کاه برایاین دوره مناسب هستند. در این دوره برایاضافه‏شدن وزن گوساله‏ها باید هزینه بیشتری کرد. همچنین هفتاددرصد غذای دام باید از کنسانتره دامی که مواد پرانرژی دارد، تشکیل شود.

استفاده از ضایعات در تغذیه دام

   نان خشک

خوراکی است که از آرد گندم به دست مى‏آید. این خوراک برای دامهای شیری و پرواری مناسب است. برایاستفاده از این خوراک باید بسیار دقت کرد. زیرا اگر نان خشک کپک زده باشد، باعث مسموم ‏شدن دام‏ها میشود. به علاوه در درازمدت در گاوهای شیری باعث ناراحتى‏هایی میشود.

چند نان‏های خشک به طور صحیح جمع‏آوری نمیشوند، ممکن است لابه ‏لای آنها چیزهایی مانند تیغ، سوزان و پلاستیک وجود داشته باشد. اگر این چیزها خورده شوند، موجب ناراحتی های مختلف برایدام میشوند.

چیزهایی مانند میخ یا سوزن به طور مسقیم وارد نگاری حیوان میشوند، کم‏کم از دیواره نگاری مى‏گذرند و به قلب مى‏رسند. در نتیجه باعث مرگ ناگهانی حیوان میشوند. ماده‏های پلاستیکی نیز باعث بسته ‏شدن روده ‏های دام میشوند.

   سبوس برنج

نوع درجه یک آن دانه‏ های برنج دارد و به شکل آردی است، این نوع از سبوس برای دامها مفید است. اما نوع‏های دیگر که زبره زیادی دارند، برایخوراک دام مفید نیستند. از این ماده در مخلوط کنسانتره برای گاو شیری شش درصد و برایگاو پرواری نه درصد میتوان در نظر گرفت.

 ملاس

این خوراک، خاصیت انرژی زایی و مُلین بودن دارد. میتوان تا ده‏درصد از آن را در جیره غذایی روزانه در نظر گرفت. شروع تغذیه با این خوراک باید کم‏کم باشد. ملاس جایگزین خوبی برایغذاتی مانند جو و ذرت است.

استفاده از ضایعات برایکم‏شدن قیمت جیره غذایی و استفاه بهتر و بیشتر از محصولات فرعی کارخانه‏ ها بسیار مناسب است. ولی مصرف بیشتر از اندازه و ناگهانی این مواد باعث ناراحتی های شدید گوارشی برایدام میشود. برایمثال، استفاده از چغندر خوراکی، خربزه، هندوانه و صیفى‏جات دیگر باید کم‏کم شروع شود. یعنی از روزی دویست گرم شروع شود در پایان هم کم‏ کم قطع شود.

روش غنی ‏سازی کاه :

به دلیل استفاده زیاد کاه در تغذیه دام، غنی سازی این علوفه اهمیت زیادی دارد. برایغنی سازی کاه، ابتدا آب و مقدار مشخصی اوره را با هم مخلوط میکنند. اگر ملاس هم وجود داشته باشد، مقدار مشخی از ملاس هم با آن مخلوط میکنند. وقتی اوره و ملاس در آب به خوبی حل شد، آن را بر روی توده کاه میپاشندو کاه را به هم مى‏زنند. سپس آب را در داخل سیلوی سیمانی میریزند و فشرده میکنند. با این کار هوی داخل سیلو خارج میشود. سپس اب استفاده از پلاستیک روی آن را میپوشانند. این کاه به مدت بیست و پنج روز به همین صورت باقی میماند و سپس مصرف میشود.

مقدار ماده ‏های لازم برای غنی ‏سازی کاه

ملاس ۴ تا ۱۰ کیلوگرم

کاه ۱۰۰ کیلوگرم

آب ۵۰ تا ۸۰ لیتر

اوره ۴کیلوگرم

فایده‏های غنی ‏سازی کاه :

۱- پانزده درصد به ارزش غذایی کاه اضافه میشود.

۲- پروتئین کاه بیشتر میشود.

۳- کاه خوش خوراک میشود.

۴- اگر در غنی ‏سازی کاه از ملاس هم استفاده شود، انرژی آن بیشتر میشود.

نکته ‏های مهم در تغذیه دام :

۱- برای  جلوگری از نفخ دام باید کاه غنى‏شده را همراه با علوفه ‏های خشک دیگر استفاده کرد. مقدار کاه غنى‏شده را برایگوسفند از دویست گرم و برایگاو از سیصد گرم در روز شروع میکنند. کم‏کم این مقدار را بیشتری میکنند.

۲-سبوس به تنهایی، خوراک کنسانتره به حساب نمى‏آید. از دادن مقدار زیاد این خوراک به دام خودداری کنید. زیرا باعث کم‏شدن چربی شیر میشود.

۳- آرد گندم برای تغذیه نشخوارکنندگان مناسب نیست. چون پروتئین موجود در گندم باعث نفخ در گاو میشود. همچنین حرکت شکمبه را کم میکند و باعث ناراحتی های گوارشی در دام می شود.

 

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=165
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.