مرغ تخم گذار

نیازمندی کلر در مرغ های تخم گذار لگهورن

سدیم و کلر مواد مغذی کم هزینه اما با تأثیر فراوان بر ضریب تبدیل خوراک و کیفیت پوسته و رطوبت فضولات هستند. برای تأمین نیازهای طیور به این دو ماده معدنی معمولأ از نمک استفاده می کنند که حاوی ۴۰ درصد سدیم و ۶۰ درصد کلر است.

سطح Nacl استفاده شده در جیره های تجاری برای مرغ های تخم گذار از ۰/۱۵ تا ۰/۵ درصد متغیر است که این تغییرات بیشتر به دلیل نوع خوراک مصرفی است اما احتیاجات برای سدیم ۰/۱۵ و برای کلر ۰/۱۳ توصیه شده است. اگر چه اخیرأ مقدار ۰/۲۲۵ درصد سدیم و ۰/۲۰۰ درصد کلر برای مرغ های تخم گذار نیز توصیه شده است (Rostagno and Albino).

نسبت سدیم و پتاسیم و کلر  در حفظ حالت تعادلی اسید و باز بسیار مهم است. تعادل بین این عنصر برای رسیدن به رشد مناسب، توسعه کافی استخوان، کیفیت مناسب پوسته و استفاده مناسب از اسید آمینه لازم است. در مطالعه Murakami و همکاران از پتاسیم کلرید و سدیم کلرید و سدیم بی کربنات جهت تأمین منبع سدیم و کلر استفاده شد. از سطوح مختلف کلر ۰/۱۴،۰/۱۷، ۰/۲، ۰/۲۳ درصد و سدیم ۰/۱۵، ۰/۱۸، ۰/۲۱ و ۰/۲۴ درصد استفاده شد. بیشترین و کمترین دما در طی آزمایش ۲۱ تا ۳۲ درجه بود. نتایج نشان داد که سدیم و کلر تأثیری روی تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ یا خوراک مصرفی نداشت. افزایش سطح کلر در جیره منجر به تأثیر درجه دو بر ضریب تبدیل خوراک شد و بهترین ضریب تبدیل در سطح ۰/۱۷۵ درصد کلر به دست آمد. اگر چه وقتی این سطح کلر در ارتباط با سطح پایین سدیم می باشد مرغ ها تخم مرغ هایی با کیفیت پوسته بالا تولید می کنند. سطح کلر تأثیر درجه سومی بر ضریب تبدیل خوراک داشت. اثر متقابل بین سدیم و کلر روی درصد پوسته تخم مرغ و وزن مخصوص تخم مرغ مشاهده شد. وقتی سطح بالای سدیم در ارتباط با سطوح بالا یا پایین کلر می باشد کاهش در کیفیت پوسته مشاهده شده، ترکیب سطح پایین سدیم با سطح بالای کلر منجر به بالاترین ضریب تبدیل می شود.
توصیه شده است که نسبت سدیم به کلر باید ۱ :۱/۲ تا ۲: ۱ باشد.

 

منبع : وبسایت بازار دام و طیور ایران

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=8962
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.