هورمون های تولید مثلی در گوسفند وبز

هورمون های تولید مثلی
هورمون هایی که در امر تولید مثل گوسفند و بز نقش دارند،یا مستقیما توسط غدد درون ریز (فاقد مجرا) ویا توسط غدد برون ریز از طریق مجرا به سلول های هدف می روندکه در مورد هر یک توضیح داده می شود.
۱-هیپوتالاموس:مهمترین هورمون هیپوتالاموس در ارتباط با تولید مثل GnRH یا گونادورولین می باشد که هورمونی پپتیدی است و باعث آزادکردن گونادوتروفین های FSHیا LH از هیپوفیز قدامی و همچنین بلوغ جنسی در دامهامی شود.
۲-غده هیپوفیز :هورمون های مترشحه ازین غده مستقیما روی غدد مرتبط با تولید مثل اثر می گذارند.این هورمونها عبارتند از:
-هورمون محرک فولیکول(FSH):
این هورمون باعث ایجاد و رشد فولیکول بر روی تخمدان ،آزاد شدن استروژن در دام ماده،رشد مجاری اسپرم ساز و تولید اسپرم در دام نر می شود.
-هورمون تحلیل برنده جسم زرد(LH ):
هورمونLH باعث تخمک گذاری،تشکیل و فعال نمودن جسم زرد در جنس ماده و آزاد نمودن تستوسترون در جنس نر می شود.
-هورمون اکسی توسین:
اکسی توسین از قسمت خلفی هیپوفیز ترشح شده و باعث خروج شیر از پستان ها و همچنین تسهیل زایمان و انتقال تخمک و اسپرم در دستگاه تولید مثل می شود.
-هورمون پرولاکتین:
پرولاکتین همانند FSH و LH از قسمت قدامی هیپوفیز ترشح شده و باعث رشد مجاری پستان و ترشح شیر می شود.ترکیب شیمیایی هورمونهای FSH و LH و پرولاکتین پروتئنی و هورمون اکسی توسین پپتیدی است.

۳-غده فوق کلیوی:
هورمونهای این غده شامل گلوکوکورتیکوئیدها(کورتیزول) و مینرالوکورتیکوئیدها (آلدوسترون)می باشند که باعث سنتز شیر شده و همچنین در زایمان،آبستنی و فحلی اثرات مختلف دارند.این هورمون ها استروئیدی می باشند.

۴-غده تیروئید:
هورمون های این غده شامل تیروکسین و پاراتورمون می باشد که در فعال نمودن سلولهای بدن و همچنین سلول های جنسی نقش عمده ای دارند.
۵-تخمدان:
هورمونهای تخمدان شامل استروژن،پروژسترون،ریلاکسین و اینهیبین می باشند.
۶- بیضه:
هورمون های بیضه شامل آندوژن ها ۰تستوسترون)و اینهیبین می باشند.

۷-رحم:
از رحم پروستاگلاندین ترشح می شود که فعالیت جسم زرد را کاهش داده و برای کنترل فحلی در دام ها استفاده می شود.همچنین در زایمان نیز نقش دارد.علاوه بر پروستاگلاندین آلفا از سلول های بدن دو نوع دیگر پروستاگلاندین یعنی A, E ترشح می شود که در جنس ماده باعث انبساط عضلات رحم هنگام زایمان می شوند.

۸-جفت:
از جفت هورمونهای کوریونیک زن آبستن(HCG) ،گونادوتروفین سرم مادیان آبستن(PMSG)،استروژن و پروژسترون ترشح می شود.گونادوتروفین ها عمل پروژسترون را در زنده مانی جنین انجام میدهند.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1479
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.