وزن تخم مرغ

وزن تخم مرغ

وزن تخم مرغ از نظر استاندارد ودرجه بندی کردن(Grading)بسته به هر کشور فرق می کند.در آمریکا استاندارد معمولی وزن تخم مرغ ۵۶/۷گرم است.
از نظر بازار بهترین تخم مرغ از نظر وزن بین۵۵-۶۵ گرم است. تخم مرغ های ریزقابل ارائه به بازار نیستند.تخم مرغ های زیاد درشت نیز مورد توجه بازار نمی باشند درضمن حمل ونقل آنها مشکل است زیر جعبه ها وکارتن های مخصوص حمل تخم مرغ اغلب دارای غالب استاندارد هستند و قرار دادن تخم مرغ های زیاد درشت درآنها سبب غیر یکنواختی و در نتیجه شکستن تخم مرغ می شود. سفارش دادن جعبه های مخصوص تخم مرغ های درشت نیز مستلزم مخارج اضافی است.
از نظر وزن تخم مرغ ها را معمولأ به درجات خیلی درشت-درشت-متوسط-کوچک وخیلی ریز تقسیم می کنند. استاندارد این درجه بندی بسته به هر کشور فرق می کند. به طور کلی در اغلب کشورها درجه بندی کردن تخم مرغ طبق ارقام زیر صورت می گیرد:
خیلی درشت بیش از ۷۰گرم.
درشت بین۶۰-۷۰گرم.
متوسط بین ۵۰-۶۰گرم.
کوچک بین ۴۰-۵۰ گرم.
خیلی ریز بین۳۰-۴۰گرم.
اگر تخم مرغ ها را از نظر درجه بندی بخواهند به سه درجه AوBوC تقسیم کننددرجه بندی زیر معمولأ رعایت می شود:
تخم مرغ درجه Aaیا درجه یک عالی۶۰-۶۵گرم
تخم مرغ های درجه یک(A)۵۵-۶۰گرم
تخم مرغ درجه۲(B)55-50 گرم

تحم مرغ درجه سه(c) 50-40 گرم

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=5929
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.