پرورش گوسفند نژاد خالص

در این روش تنها از یک نژاد خالص برای پروش استفاده می شود و تمام کارها در راستای نگهداری و پایدار کردن صفات آن نژاد انجام می شوند.قوچ های به دست آمده از این نوع پرورش به کسانی که از روش پرورش گوسفند در مزرعه و یا از روش پرورش گوسفند به روش آمیخته گری استفاده می نمایند فروخته می شوند.کسانی که از این روش پرورش استفاده می کنند همچنین می توانند شماری از قوچ و میش های خود را به افرادی که می خواهند فعالیت همانندی را آغاز کنند،بفروشند.این روش با توجه به جایگاه مناسب آب و هوایی برای نگهداری نژادهای خالص بومی مورد استفاده قرار می گیرد.در ایران برخی از دامداران بومی با داشتن ذوق گوسفند داری،به نگهداری و پرورش گله های به اصطلاح یکدست می پردازند که خود یک نوع روش  پرورش گوسفند نژاد خالص است.این گونه افراد هرگز اجازه نمی دهند که قوچ نژادهای دیگر وارد گله آنها شود و بیشترین دقت را در این مورد به کار می برند.بیشترینمشکل این گونه دامداران ،بروز برخی نارسایی های بوجود آمده از هم خونی در گله است که موجب دلسردی آنها می گردد.برخی از دامداران در این شرایط با خرید قوچ از گله های هم نژاد محل خود،این مشکل را برطرف می نمایند.برخی دیگر گله خود را با نژادهای غیر از نژاد خود آمیزش می دهند،به بیان دیگر از قوچ یک نژاد دیگر استفاده می نمایند که در این صورت گله از حالت خالص بودن بیرون می آید.از آنجا که پرورش نژاد های خالص یک فعالیت ویژه است،بیشتر ایستگاههای پژوهشی دولتی این کار را انجام می دهند.در ایران ایستگاه پرورش گوسفند عباس آباد مشهد وابسته  به معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی ،از جمله مراکزی اس که در آن از روش پرورش نژاد خالص گوسفندادن بلوچی استفاده می شود.به هر روی در پرورش گوسفند به روش یاد شده باید به نکاتی توجه داشت که مهمترین آن ها عبارتند از:

۱-برنامه ریزی درست علمی و اجرای طرح زمان بندی شده با مدیریت دقیق

۲-جایگاه مناسب آب و هوایی

۳-آماده کردن برگه پیشینه برای هر گوسفند

۴-یادداشت برداری و بررسی رکوردهای بدست آمده و به کار گرفتن آنها در گزینش دقیق بره های نر و ماده،میش های داشتی و قوچ گله

۵-استفاده از اصول علمی در جفتگیری از دیدگاه های توارث صفات مناسب و باروری گله

۶-استفاده از اصول مناسب تغذیه

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2901
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.