پیتین یا گندیدگی سم گوسفندان

گندیدگی سم یکی از بیماریهای گوسفند است که به وسیله التهاب پوست در محل اتصال سم و همچنین التهاب بافت زیرشاخ سم و تیغه های استخوانی حساس مشخص می گردد و با لنگش شدید همراه می باشد. این بیماری به نامهای مختلف سم شلی، شلوکی، لنگش مسری نامیده می شود. یا اینکه تلفات این بیماری زیاد نیست اما از نظر اقتصادی زیان آن چشمگیر است. عامل بیماری در زمینه های نرم و مرطوب و اصطبلهای خیس، مراتع لجنزار زیاد است. امل بیماری از راه زخم و خراشهای جلدی موجود در ناحیه تاج و سم و یا نسوج مجروح فاصله دوسم وارد شده تولید بیماری می کند. لنگش خفیف اولیه، تورم والتهاب نسوج محل زخم، خروج چرک از زخم نرم و جداشدن قسمت  شاخی پاشنه سم، روئیدن و رشد غیرطبیعی و نامرتب شاخ سم، راه رفتن دام روی مفاصل زانو، درد شدید، بی اشتهایی و خودداری از خوردن خوراک، اغری مفرط و گندیدگی توامبا چرک زیاد از علائم مهم بیماری است.

پیشگیری: جدا نمودن دام بیمار، ضدعفونی اثاثیه و لوازم و آغل، ساختن حوضچه ضدعفونی، و ریختن آب آهک و یا کرئولین درآن ضروری است.

درمان: تراشیدن و برداشتن قسمتها و بافتهای فاسد الزامی است. محل زخم را با محلولهای ضدعفونی مانند کات کبود یا محلول ۵درصد فرمالین یا پرمنگنات دویطاس ۱ تا ۲ درصد باید ضدعفونی نمود. تزریق یک میلیون واحد پنی سیلین به مدت ۳ روز توصیه می شود. تزریق داخل عضلانی ۶۰۰۰ واحد پروکائین پنی سیلین و ۶۰ میلی گرم استرپتومایسین برای هر کیلو وزن حیوان تا ۹۰ درصد بهبودی می دهد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=4038
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.