پیشگیری از بیماری های تنفسی

شرایط زیر احتمال بروز بیماری های تنفسی را افزایش می دهد:

۱-تماس گوساله ها با حیوانات مسن تر

۲-شرایط آب و هوایی و محیطی نامساعد(رطوبت،کوران هواو دمای محیطی)

۳-افزایش تراکم گوسالها در گوساله دانی

۴-تغذیه بد،بهداشت و مواد بستر آلوده

برای پیشگیری از بروز بیماری های تنفسی،سفارش می شود که تلیسه های آبستن،دست کم برای ۲ماه ،با ماده گاوهای گله در تماس باشند.تماس با گاوهای دیگر که ناقل میکروارگانیسم های گوناگون هستند،موجب افزایش انتی بادی ها در تلیسه شده و کیفیت آغوز ،از نظر میزان آیمیونوگلوبولین های گوناگون ،افزایش می یابد.

اقدام دیگر واکسیناسیون ماده گاوها و گوساله علیه پاتوژن های ویژه،در گله هایی است که با این دشواری ها روبرو هستند.

اقدام های دیگر عبارتند از:تغذیه کافی با آغوز،پرهیز از درهم آمیختن گوساله های شیرخوار با حیوانات مسن تر،فراهم کردن شرایط بهینه از نظر بهداشت،تراکم دام،شرایط محیطی(تهویه،بستر خشک)،تغذیه و جداسازی گوساله های بیمار از دیگر گوساله ها.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2274
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.