پیشگیری از بیماری های دام با واکسیناسیون- قسمت دوم

واکسن زنده آبله بزی

برای بوجود آوردن ایمنی در برابر بیماری آبله در بز و بزغاله از واکسن آبله بزی استفاده می شود . این واکسن مدت ۲۰ سال است که درکشور تولید می شود. این واکسن، دست کم یک سال بز و بزغاله را از دچار شدن به بیماری آبله حفظ می کند

روش استفاده از واکسن

روش استفاده از این واکسن مانند واکسن آبله گوسفندی است.

بیماری شاربن (سیاه زخم)

شاربن از بیماری های بسیار شدید و کشنده دام ها به خصوص گوسفند و گاو است. این بیماری به انسان نیز منتقل می شود و بیماری سیاه زخم را بوجود می آورد. شاربن با مرگ ناگهانی دام و خارج شدن خون تیره از سوراخ های طبیعی بدن مانند گوش ،دهان، بینی و فرج مشخص می شود. این خون لخته نمی شود و لاشه دام خیلی زود گندیده و گازدار می شود. اگر لاشه چنین دام هایی باز شود خونابه ژله مانندی درداخل شکم دام دیده می شود. همچنین طحال دام بزرگتر از حد معمول می شود و بافت آن محکمی خود را از دست داده و لجنی می شود

عامل بیماری

عامل بیماری میکروبی است که درخاک زندگی می کند. این بیماری بیشتر درفصل بهار که بارندگی فراوان است و درشرایط مناسب رطوبت و دما ، دیده می شود. عامل های زیر ، مبتلا شدن به شاربن را آسان می کند:

۱- تعداد زیاد دام و چرای تعداد زیادی از آنها دریک محل

۲- خراش های اطراف دهان دام ها دراثر چرای علوفه خشبی درفصل های خشک

۳- وارد شدن عفونت به بدن دام از راه تنفس، پوست و خوراک برای جلوگیری از سرایت بیماری سیاه زخم به انسان و انتشار بیماری درمحیط اطراف ، دام بیمار باید کنترل شود. برای همین، لاشه های آلوده باید سوزانده یا درگودال عمیقی با آهک دفن شوند . همچنین محیط زندگی دام ها باید با مواد ضد عفونی کننده قوی ضد عفونی شود . به علاوه دام های سالم خیلی زود بر علیه بیماری ، واکسینه شود

واکسن زنده شاربن( سیاه زخم)

واکسن شاربن برای جلوگیری از مبتلا شدن گاو ، گاومیش، گوسفند و بز به این بیماری استفاده میشود.

روش استفاده از واکسن شاربن

مقدار واکسن شاربن درگاو و گاومیش ۲ میلی لیتر (۲ سی سی) و درگوسفند و بز نیم میلی لیتر واکسن از راه زیر جلدی و از سه ماهگی به بعد درقسمت گردن یا پشت کتف تزریق می شود. مدت ایمن سازی این واکسن یک سال است. درجاهای بسیار آلوده دو بار مایه کوبی درسال سفارش می شود.

به بیماری هایی که از دام آلوده به انسان منتقل می شود بیماری مشترک بین انسان و دام گفته می شود.

بیماری بروسلوز یا تب مالت

بیماری تب مالت دربیشتر دنیا وجود دارد. این بیماری به دلیل تلفات و زیان های زیادی که به دامداران وارد می کند اهمیت زیادی دارد. بیماری تب مالت بین انسان و دام مشترک است. افرادی که به هر شکل با دام ارتباط دارند ممکن است به این بیماری دچار شوند. از زیان های اقتصادی مبتلا شدن به این بیماری می توان به کم شدن تولید شیر، بچه اندازی و زیاد شدن فاصله بین دو دوره شیردهی اشاره کرد. همچنین فاصله بین دو آبستنی زیاد می شود و نازایی های همیشگی یا موقت به وجود می آید.این بیماری دراثر ماندن جفت دررحم گاو یا عفونت رحمی به وجود می آید و درشرایط شدید ، باعث تلف شدن دام می شود

مهمترین راه پیشگیری

منابع آلودگی ترشح های رحم ، جنین سقط شده و جفت هستند . این منابع خیلی زود باید از بین بروند و جایگاه آنها ضد عفونی شود. درمان حتمی بیماری تب مالت امکان ندارد اما مناسب ترین راه جلوگیری از گسترش بیماری ، واکسیناسیون به موقع دام ها است. همچنین شناسایی دام های آلوده از راه آزمایش آنها و کشتار حیوانات آلوده از راه های دیگر پیشگیری است

از مصرف هم زمان آنتی بیوتیک ها با واکسن خودداری شود.

واکسن زنده بروسلوز گوساله

این واکسن برای جلو گیری از مبتلا شدن گاو و گوساله به بیماری تب مالت استفاده می شود. شیشه این واکسن نیز پس از استفاده باید بدون باز کردن درب آن ، به اداره دامپزشکی باز گردانده شود . مایه کوبی گوساله ها از ۳ تا ۶ ماهگی انجام می شود. یک بار تزریق واکسن تب مالت گوساله برای طول عمر اقتصادی دام کافی است

از واکسن تب مالت گوساله نباید برای دام های بالغ و آبستن استفاده شود

روش استفاده از واکسن
هر واحد ازاین واکسن برای تزریق درگوساله ، ۵ میلی لیتر یا ۵ سی سی است.واکسن درزیر جلد قسمت پشت کتف گوساله تزریق می شود.این واکسن باید خیلی زود پس از مایع شدن ، استفاده شود .هنگام واکسیناسیون دقت شود که اگر واکسن به سر و صورت پاشیده شد، خیلی فوری با آب و صابون شسته شود. همچنین با مایع ضد عفونی کننده خوب ضد عفونی شود. واکسن تب مالت گوساله دردمای ۴ تا ۸ درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید ، تا ۶ ماه قابل نگه داری است( شکل شماره ۷)

واکسن زنده بروسلوز گوسفندی

شدن گوسفند و بز به بیماری تب مالت استفاده می شود. این واکسن از میکروب ضعیف شده تهیه می شود. بنابراین باید شیشه واکسن پس از مصرف ، بدون باز کردن درب پلاستیکی آن به اداره دامپزشکی برگردانده شود. مدت ایمن سازی واکسن تب مالت ، برای طول دوره اقتصادی دام کافی است. واکسیناسیون بره ها و بزغاله ها از ۴ ماهگی تا یک ماه قبل ا زجفت گیری انجام می شود

روش استفاده از واکسن

هر واحد واکسن یک میلی لیتر مکعب یا یک سی سی است. این واکسن به شکل زیر جلدی درقسمت کتف گوسفند و بز تزریق می شود. واکسن باید پس از آن که به حالت مایع درآمد، خیلی زود استفاده شود. باقیمانده واکسن به شکل مایع ، قابل نگه داری نیست و قابل مصرف نخواهد بود، این واکسن دردمای ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد و دور ا زنور خورشید ۳ ماه قابل نگه داری است.

بیماری تب برفکی

یکی ا زبیماری های مهم گاو و گوسفند و بز ، بیماری تب برفکی است. این بیماری بسیار واگیر است. کم شدن تولید ، هزینه های بسیار زیاد ریشه کنی و توقف نقل و انتقال گله ها دربین کشور ها از مهمترین زیان های اقتصادی دراثر این بیماری است. وقتی بیماری وارد یک گله گاو می شود خیلی زود به همه گله منتقل می شود. وقتی که بیماری شدید باشد، نیمی از دام ها تلف می شوند.بیماری از راه تنفس منتقل می شود. شروع بیماری با کم شدن شدید شیر، تب بالا و ورم بافت های دهان همراه است. ورم بافت های دهان به تاول هایی به قطر ۲ سانتی متر روی زبان و بافت دهان تبدیل می شود. این تاول ها پاره می شوند و سطح دهان را حساس و دردناک می کنند. برای همین دام نمی تواندغذا بخورد و این باعث لاغری شدید دام می شود. تاول های دیگری نیز بین سمها و روی پستان ها دیده می شوند که دردناک هستند. این نشانه ها درگاو شدیدتر از گوسفند و بز است. این بیماری دربره ها باعث مرگ و میر فراوانی می شود.بیماری درمان مخصوصی ندارد و اقدامات درمانی ، بیشتر برای جلوگیری از به وجود آمدن عفونت های بعدی است. بهترین روش کنترل بیماری از راه واکسیناسیون است

واکسن کشته شده تب برفکی

واکسن تب برفکی از دچار شدن گاو و گوسفند و بز به تب برفکی جلوگیری می کند. واکسن از ویروس کشته شده بیماری تهیه می شود و مقدار مصرف آن نسبت به وزن دام ، تفاوت دارد.

واکسیناسیون دردام های آبستن سنگین توصیه نمی شود.از تزریق واکسن تب برفکی همراه با واکسن های ویروسی دیگر ، خودداری شود

واکسیناسیون در دام ها از ۴ ماهگی به بالا استفاده می شود. دامی که برای اولین بار به آن واکسن تزریق می شود، بعد از ۳ یا۴ هفته دوباره باید واکسن بزند. تکرار واکسیناسیون هر ۶ ماه یک بار لازم است

روش استفاده از واکسن

مقدار واکسن تب برفکی درگاوهای با وزن بالاتر از ۲۰۰ کیلوگرم ، ۵ میلی لیتر است. همچنین درگاوهای باوزن کمتر از ۲۰۰ کیلوگرم، ۵/۲ میلی لیتر استفاده می شود. محل تزریق واکسن درناحیه غبغب گاو یا زیر پوست هر دو طرف گردن است. واکسن باید در دمای ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد نگه داری شود

سخن آخر

دامداران گرامی، امیدواریم با واکسیناسیون به موقع دام های خود و رعایت کردن اصول بهداشتی روز به روز تولیدات دامی خود را زیاد کنید و درآمد مناسبی به دست بیاورید. بدانید که اگر یک ریال برای واکسیناسیون و بهداشت دام خود خرج کنید، جلوی هزاران ریال زیانی را که دراثر بیماری ها به وجود می آید ، خواهید گرفت.

2                                    4                  5.1                                        6

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1127
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.