پیشگیری از ورم پستان در گاو شیری

برنامه های پیشگیری ورم پستان باید پیرامون ۳ محور متمرکز شود:

۱-جلوگیری از بروز عفونت های جدید:

ورم پستان هنگامی بروز می کنذ که باکتری ها در محیط وجود داشته ،به مخزن پستانک وارد شده و در سیستم کانال های شیری مستقر شوند.با کنترل هر یک ازین گامه ها،می توان به پیشگیری بیماری کمک کرد.

الف)باید تماس با باکتری ها را کاهش داد.باکتری های کلی فرم در محیط زندگی حیوان وجود دارند.گاوهایی که در مرتع پرورش می یابند ،نسبت به گاوهایی که در اصطبل نگهداری می شوند،کمتربه ورم پستان دچار خواهند شد..برخی از میکروارگانیسم هایی که موجب ورم پستان می شوند،روی پوست حیوان به سر می برند.خرابی و الف های پولساتور ،وجود خلا زیاد در ماشین و زیاده روی در شیر دوشی ،موجب زخم شدن پستانک ها شده و احتمال بروز ورم پستان را بیشتر می کند.برطرف کردن این گونه کاستی ها و ضدعفونی کردن پستان پس از شیردوشی،احتمال بروز این بیماری را کمتر می کند.

استرپتوکوکوس آگالاکتیا بیرون از پستان نمی تواند زنده بماند ،بنابراین ،اصولا پس از مبارزه و حذف این میکرو ارگانیسم ها از گله ،نباید دوباره دیده شود.به هر حال هنگامی که گوساله هایی که از شیر ورم پستانی تذیه می کنند،بوسیله تلیسه ها لیسیده می شوند،می توانند میکروارگانیسم را به تلیسه ها منتقل کنند.عامل بیماری تا آغاز شیردهی تلیسه،در پستان به حالت کمون باقی می ماند.بنابراین ،باید در خرید گاوها و تلیسه ها دقت کرد که ناقل این میکروب نباشند.

همچنین باکتری ها از راه حوله های عمومی(که برای خشک کردن پستان گاو بکار گرفته می شوند)،دست های شیردوش و ماشین شیردوشی ،بویژه اگر لاستیک ان ترک دار یا پوسیده باشد،از گاوی به گاوهای دیگر منتقل می شوند.

ب)جلوگیری از ورود میکروبها به مخزن پستانک

وجود باکتری ها روی لاستیک های کلاهک ها و درشیر پیرامون پستانک،به خودی خود موجب نفوذ آنها به درون پستانک نمی شود.پستانک،مکانیسم های دفاعی آناتومیکی و شیمیایی دارد که از ورود میکروارگانیسم ها جلوگیری می کند.

مکانیسم نفوذ باکتری ها به پستانک،بخوبی روشن نشده،اما همبستگی زیادی بین میزان بروز ورم پستان و عوامل ایجاد تغییرات ناگهانی فشار در مخزن پستانک،وجود دارد.خطر بروز عفونت در پایان شیردوشی،بیشتر است.غده های پستانی پسین،نسبت به غده های پیشین،بیشتر به ورم پستان دچار می شوند که ممکن است ناشی از بیشتر بودن میزان لغزش کلاهک ها روی غده های پسین باشد.

مخزن پستانک ،پس از شیردوشی ،به تدریج بسته می شود و ماهیچه های صاف پیرامون کانال پستانک،برای یک تا دو ساعت پس از شیردوشی ،به انقباض ادامه می دهد.ضدعفونی کردن پستانک ها پس از شیردوشی،یکی از راه های مؤثر برای پیشگیری از ورم پستان است.

پ)از استقرار باکتری ها جلوگیری شود:

لاکتوفرین،لاکتوپراکسیداز و گلبول های سفید موجود در شیر،رشد میکروارگانیسم ها را محدود می کنند.افزایش تعداد سلول های سوماتیک ،موجب کاهش حساسیت گاوها به ورم پستان شده است،بنابراین گاوهایی که بطور طبیع تعداد بیشتری سلول های سوماتیک دارند،ممکن است در برابر بیماری،مقاوم تر باشند.در مورد نقش مواد ضدمیکروبی موجود در شیر برای کنترل ورم پستان،یافته های کافی موجود نیست.

۲-جلوگیری از انتقال عفونت از دوره خشک به دوره شیردهی بعد

غفونت پستان می تواند از یک دوره شیردهی به دوره بعد منتقل شود.درمان گاوهای خشک برای ورم پستان،این چرخه انتقال را متوقف کرده و از بروز بیماری در شیردهی بعد جلوگیری می کند.

۳-کاهش طول دوره عفونت:

هر اقدامی که بتواند طول دوره عفونت را کاهش دهد،موجب کاهش میانگین میزان عفونت در گله خواهد شد.درمان گاوهای مبتلا به ورم پستان کلینیکی،یکی از ادامات اساسی است.پستان عفونی را باید پس از شیردوشی کامل درمان کرد.

حذف گاوهایی که پیاپی به ورم پستان دچار می شوند،اقدامی اساسی است.و حذف گاوهایی که همواره تعداد زیادی سلول های سوماتیک در شیرشان دارند،یکی از راههای مؤثر کاهش عفونت های پنهان است.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2364
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.