پرداخت نشدن پول گندم کشاورزان

چرا پول گندم کشاورزان را نقدی نمیدهید!

دیری نخواهد گذشت که جریانهای فکری و تشکیلاتی ضد دولت روحانی، همین موضوع را تیتر رسانه های خود خواهند کرد و با آب و تاب به دفاع از حقوق کشاورزان میپردازند و هرگونه تاخیر در پرداخت پول گندم کشاورزان را با تصویر، تشریح و توضیح انعکاس میدهند تا نتیجه بگیرند که دولت تدبیر و امید کفایت اداره مملکت را ندارد و در مسائل اقتصادی در مخمصهای رهایی ناپذیر گرفتار آمده است. چه بسا کشاورزان را نیز به اعتراض و اعتصاب و مقابله با دولت تحریک و تحریص نمایند و البته صدا و سیما نیز که در تمام تاریخ حیات خود به نسبت سایر مسائل و موضوعات، کشاورزی و کشاورزان مملکت را فراموش کرده است و تاریخ  آن حکایت از غفلتهای تاریخی بسیار نسبت به کشاورزی کشور داشته و دارد، گزارشهای تصویری بسیاری از صف طولانی کامیونهای تحویل گندم کشاورزان و اعتراض آنان به دیرپرداخت شدن پولشان تهیه و پخش خواهد کرد. همین که دولت اعلام کرده است »امسال گندمی وارد نمیشود و به مرز خوداتکایی درگندم رسیدیم«، برای اینکه مخالفان را تهییج کند که زهر در کام دولت بریزند کافی است، اما موضوع تامین نقدینگی برای دولت و به دنبال آن وزارت جهاد کشاورزی و خرید نقدی گندم برای نهادها و شرکتهای وابسته به آن به این سادگیها نیست. کارشناسان  پیشبینی میکنند که امسال، حسب بارندگیهای خوب  و استفاده از بذور و شیوههای کشت مناسب توصیه و ترویج شده، حدود ۱۰ میلیون تن گندم در کشور تولید شود.
به رغم تنوع اقلیم، تولید این گندم و تحویل آن به انبارهای فنی و سیلوها در تمامی استانهای کشور در یک فاصله ۴ و نیم ماهه اتفاق میافتد.
با یک محاسبه سرانگشتی، اگر وزارت جهاد کشاورزی، با تمامی ظرفیت خود از طریق سازمان تعاون روستایی، اتحادیههای تعاونی های روستایی و کشاورزی  استانی، شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام بخواهد ۱۰ میلیون تن گندم کشاورزان را خریداری کند، به حداقل ۱۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که بابت خرید هر کیلوگرم گندم ، به اضافه هزینه حمل و نقل و انباری رقمی حدود ۱۳۰۰ تومان میشود. منابع آگاه میگویند در این شرایط حداکثر توان نقدینگی دولت ۴ هزار میلیارد تومان است، آن هم نه یک باره و در ابتدای فصل برداشت و خرید گندم بلکه طی ۵ ماه آتی  و البته   به تدریج. طبق گفته همین منابع آگاه، حدود ۹ هزار میلیارد تومان باید از طریق ۶ بانک و حسب توصیه بانک مرکزی تامین شود که کاری ساده نخواهد بود و حداقل ۶ تا ۷ ماه طول میکشد. از سوی دیگر دولت میبایست گندم را با هدف حمایت از مصرف کنندگان  هر کیلو ۶۰۰ تومان در اختیار کارخانجات آرد قرار دهد. بنابراین کمبود نقدینگی مزمن دولت که از سه سال پیش به انحای مختلف آغاز شده و همچنان ادامه دارد موجب خواهد شد پول گندم کشاورزان به تدریج و با فاصله تامین شود که بار عمده و اساسی آن بر دوش بانک کشاورزی خواهد بود.
این یک مشکل ملی است اما متاسفانه رسانههایی که دنبال فرصت میگردند بدون اشاره به این تنگناها سوژه را از ُبعد منفی و ناتوانی دولت منعکس میکنند. در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی هم که بودجه و اعتبارات کافی برای تبلیغ و ترویج استدلالی و رویارویی با پدیدهای که در آینده رخ میدهد را ندارد تا افکار عمومی کشاورزان و مردم را متوجه تنگناهای دولت و تلاش شبانه روزی برای حل این تنگناها بنماید، موجب میشود اینچنین تبلیغات سوء از جانب مخالفان که مترصد فرصت هستند،  کشاورزان و مردم را نسبت به وزارت جهاد کشاورزی و دولت بدبین کند.
از سوی دیگر راهبرد تبلیغ و اقناع وزارتخانه با کمترین بودجه، که منبعث از نوع نگرش خاصی است و در شرایط کنونی کاربرد ندارد، وضعیتی بلادفاع برای این وزارتخانه فراهم آورده واین موضوع که بارها تکرار شده است بازهم به زودی در مورد گندم و کشاورزان گندمکار تکرار خواهد شد.
این در حالی است که روابط عمومی توانمند وزارتخانه با دست خالی و  البته تلاش شبانه روزی همکاران این نهاد به اشکال مختلف و شیوههای متنوع اطلاع رسانی میکوشد دستاوردهای این وزارتخانه که در اقتصاد مقاومتی جایگاه شایستهای کسب کرده است را درمیان افکار عمومی منعکس کند، اما باید گفت، وقتی که افکار عمومی بخش و یا مردم و مصرفکنندگان، به دلیل عدم وجود بودجه کافی برای روشنگری، در جریان بحثهای استدلالی، اقناعی و تشریحی و ریشهیابی اتفاقات و تنگناها  قرار نگیرند، هیاهوهای خبری که میخواهند بگویند دولت کفایت سیاسی، اقتصادی لازم در عرصه کشاورزی یا موارد دیگر را ندارد حاکم بر افکار مردم میشوند.
یادمان نرود اتفاقاتی چون امحاء سیب زمینی، سقوط قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ و با فاصله اندک، هیاهوهای افزایش قیمت گوشت مرغ و تخممرغ، گرانی نان و دهها بحث دیگر که میشد از قبل افکار مردم را نسبت به چرایی آنها مطلع کرد، کم ضربه نزدند!
به واقع، در مقابل کمبود بودجه برای راهبرد تبلیغ و اقناع و اطلاع رسانی استدلالی، تشریحی وزارتخانه، کسانی که از زاویه سیاسی کاری و تضعیف دولت مشکلات را مطرح میکنند، با تبلیغات گسترده و قدرت هنگفت مالی خواهند گفت دولت نه توان حمایت از مصرف کنندگان کالاهای کشاورزی را دارد و نه حتی کشاورزان و تولیدکنندگانی که قوت لایموت مردم را تهیه میکنند. وزارتخانه در شرایط کنونی دست کم باید وارد یک بحث استدلالی متقن شود  که  اثبات نماید سرریز یکباره ۱۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی، بر فرض موجود بودن، موجب تورم دربازار میشود و در کنار آن با درج مقالات متعدد به نقش دوران ساز اقداماتی که در عرصه ثبت بالغ بر ۳ هزار نوع کود و کدینگ و تامین به موقع آن، تحول در عرصه کشت نشاء و درختچهها و نهالهای پربازده و مهمتر از همه اینها، تامین ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای دگرگونی در ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی کشور و موارد متعدد دیگر اشاره کند. وقتی که اعتبارات لازم برای انعکاس حجم انبوه کارها و اقدامات تحولساز انجام شده توسط وزارتخانه تامین نمیشود، تردیدی نیست تیترهای هدایت شده از سوی مخالفان طی هفتههای آینده، برنده میدان جلب افکار عمومی در برابر دولت روحانی و از دریچه کشاورزی خواهد بود.

نویسنده : منصور انصاری

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=5588
1 پاسخ
  1. اميرحسين دهقاني
    اميرحسين دهقاني says:

    چه میشه گفت؟ بعنوان یه کشاورز که با اشتیاق و علاقه کشت و کار میکنم و سعی میکنم بهترین محصول رو برداشت کنم اونوقت با وجود تحویل گندم به دولت برای پرداخت اجاره مسکن باید از اطرافیان پول قرض بگیرم شما باشین چه انگیزه ای براتون باقی میمونه؟ وقتی قبض برق چاه کشاورزی کمی دیر پرداخت بشه شرکت توزیع برق فوری برق شما رو قطع میکنه، موقع خرید بذر گندم و کود و … باید پولش رو نقد به مرکز خدمات بدین اگه بخواین یه اتاق تو مزرعه بسازین کله سحر مامورای جهاد کشاورزی میان تخریب میکنن اما موقع پرداخت پول که میشه… خدا پدر دولتمردان زمان جنگ رو بیامرزه که اون موقع ما با این مسائل درگیر نبودیم…

    پاسخ دادن

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.