موننسین

کاربرد موننسین در گاو شیری

موننسین یک نوع محرک رشد می باشد و یونوفری است که از گونه باکتریایی استرپتومایسس ساینوموننسین تولید می شود یونوفرها طبقه ای از آنتی بیوتیک ها هستند که باعث انتقال یونها از غشاء باکتریها می شوند و سبب کاهش فعالیت یا مرگ باکتری ها می شوند . باکتریهای گرم منفی مانع از نقوذ یونوفرها به داخل خود می شوند بنابراین موننسین بطور انتخابی به دلیل تفاوت موجود در ساختار دیواره سلولی باکتریها ، سبب مهار فعالیت باکتریهای گرم مثبت در مقابل باکتری های گرم منفی می شوند . باکتریهای گرم مثبت موجود در شکمبه ، استات ، بوتیرات و آمونیاک تولید می کنند . ولی باکتریهای گرم منفی موجود در شکمبه پروپیونات تولید می کنند که پیش ساز اصلی گلوکز می باشد . در نتیجه استفاده از موننسین ، باکتریهای گرم مثبت از بین رفته و جمعیت میکروبی شکمبه به نفع باکتری های گرم منفی دگرگون می شود و باعث بالا رفتن نسبت پروپیونات به استات در شکمبه می گردد و تولید گاز متان کاهش یافته و گلوکز بیشتری برای سنتز لاکتوز و افزایش تولید شیر در غدد پستانی می شود اثر ضد کتوزی موننسین در طی مرحله انتقال در انتهای آبستنی ۳۲ روز مانده به زایمان تا یک ماه پس از زایمان میزان انرژی مورد نیاز حیوان افزایش می یابد . نیاز بیشتر به انرژی و بالانس منفی آن و همچنین استرس دوره انتفالی دام شرایط ره برای ایجاد کتوز به دنبال استفاده از ذخایر چربی دام فراهم می آورند . افزودن موننسین در اوایل دوره شیردهی به دلیل تولید بیشتر پروپیونات و تقویت گلوکونئوژنیک میتواند انرژی و اثر موننسین بر پروتئین قابل جذب درشکمبه با کتریهای پروتئولیتیک با تجزیه پروتئین های خوراک مقدار زیادی از پروتئین غذا را به مصرف می رسانند در نتیجه پروتئین قابل جذب ( عبوری ) کاهش می یابد . موننسین با کاهش فعالیت باکتری های پروتئولیتیک و مرگ آنها باعث می شود که بخش قابل توجهی از پروتئین خام جیره بدون تجزیه شدن از شکمبه عبور کرده و در پروسه هضم در شیردان و روده باریک قرار گیرد . در نتیجه باعث بهبود متابولیسم انرژی در بدن گاو می شود . تاثیر موننسین بر اسیدوز استفاده زیاد از جیره با نشاسته بالا باعث افزایش تولید اسید لاکتیک و کاهش ph شکمبه می شود که در نهایت منجر به اسیدوز لاکتیک می گردد که باعث افت تولید و تغییر در درصد چربی شیر می شود . باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک نسبت به یونوفرها حساس می باشند . در نتیجه استفاده از موننسین و کاهش جمعیت لاکتوباسیل ها در شکمبه خطر ابتلا به اسیدوز را کاهش می دهد . . نکته مهم : استفاده از موننسین در گله های گاو شیری بایستی توسط متخصص تغذیه دام در جیره گنجانده شود چرا که عدم بالانس غذای خشبی به غذای دانه ای می تواند باعث افت میزان چربی شیر گردد . از دیگر مزایای استفاده از موننسین در گاو شیری می توان به اثر آن بر پیشگیری از نفخ در گاو و گوساله و کاربرد آن در کاهش ادم حاد ریوی ناشی از تریپتوفان می باشد . گلوکز بیشتری در دسترس دام قرار دهد و از بیماری کتوز پیشگیری نماید و باعث تعدیل بالانس منفی انرژی در گاو های تازه زا می شود .

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=558
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.