طیور

کاربرد کود مرغ برای تهیه انرژی

از کود مرغ در سیستم های بیوگاز تولید انرژی الکتریکی استفاده می شود.در بسیاری از ممالک در حال رشد که تولید برق گران است کود مرغ می تواند منبع ایجاد برق بسیار ارزان باشد.حتی بعضی از کشورهای پیشرفته نیز از این سیستم در تأمین انرژی الکتریکی و همچنین حرارتی سود می برند.طبقات زیرین و عمقی کود مرغ ضمن ایجاد حرارتی درحد هفتاد درجه سانتی گراد و تخمیر مواد آلی و هیدروکربنه و تولید گازمتان و غیره،منبع بسیار مناسبی است در جهت تولید سوخت و ایجاد حرارت و برق ارزان برای دامپروری ها و مرغداری ها.

بنابراین در کاربردهای عملی و صحیح از کود مراکز پرورش طیور نه تنها موضوع بهداشت وابسته به کود،مشکل آفرین نخواهد بود بلکه ،نحوه استفاده بهینه ازاین ماده با ارزش و حیاتی کمک قابل توجهی در شکوفایی اقتصادی صنایع پرورش طیور محسوب می گردد.در سیستم بیوگاز می توان از باقی مانده کود موجود همچنان در باروری زمین های کشاورزی استفاده کرد.یادآوری می کنیم که کودگاوی نیز خاصیت فیزیکی بیوگاز را دارد و همانند کودمرغی می تواند در ایجاد و تولید انرژی حرارتی و الکتریکی مؤثر و مفید واقع شود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=4530
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.