کتوز گوسفند<توکسیمی آبستنی گوسفند>

مهمترین عامل در تولید توکسمی آبستنی نارسایی مواد غذایی در دو ماه آخر آبستنی به ویژه در گوسفند و آنهایی که قبلا خوب تغذیه نشده اند می باشد.کتوز در میش های آبستن بسیار کشنده است و میزان اشاعه آن در یک گله ممکن است زیاد و به یک بیماری واگیر شبیه باشد.

کتوز گوسفندی معمولا در آخر آبستنی و بیشتر در ماه آخر در میش هایی که بیش از یک جنین در رحم دارند بروز می کند.بیماری در واحدهای کوچک دامداری که از مرتع تغذیه می کنند محدود مشاهده می شود.بیماری در میش های چاق و پرچربی بیشتر بروز می کند.علایم بیماری،جداشدن از گله،کوری ،میش های مبتلا که سرجای خود آرام می ایستند و اگر آنها را به حرکت مجبور کنند به اشیای سر راه خود برخورد می کنند ،عده ای از مبتلایان تمام روز در داخل آب می ایستند و به آب زبان نمی زنند،مدفوع کم و خشک و حالت یبوست ،ساییدن دندان ها به هم خواب الودگی و ناراحتی های عصبی است.لرزش عضلات سر ،پیچ خوردگی لب ها،حرکت فکین توام با ترشح بزاق به چشم میخورد که همراه با انقباضات گردن موجب کمانی شدن پشت و یا انعطاف سر به یک سمت می گردد و گردش دایره وار را به دنبال دارد.پس از هر مرحله تشنج میش با آرامش دراز می کشد و بعدا به طور عادی بر می خیزد ولی هنوز جایی را نمی بیند .تلو تلو می خورد یا به زمین می افتد.ممکن است بوی استن در نفس میش قابل درک باشد.

پیشگیری:باید اطمینان نمود که جیره غذایی میش ها در نیمه دوم آبستنی افزایش حاصل کرده باشد.حتی اگر مجبور باشند که جیره را در نیمه اول محدود سازند .در این مرحله خوراندن کنستانتره ای که حاوی ۱۰ درصد پروتئین به مقدار ۰٫۲۵ کیلوگرم در روز باشد توصیه می شود.باید مقدار این غذا را به تدریج اضافه نمود به طوری ک دو هفته قبل از زایمان مقدار آن به یک کیلوگرم برسد.

از تغییر ناگهانی رژیم غذایی باید پرهیز کرد و در هنگام انقلاب هوا باید غذای اضافی در اختیار گوسفندان قرار داد.در گله های کوچک که به خوبی تغذیه می شود ولی کوسفندان جنب و جوش و حرکت کافی ندارند .موارد زیادی از بیماری دیده شده است.در چنین مواردی باید میش ها را روزی دوبار هر بار نیم ساعت به حرکت واداشت.

درمان:تنها درمان قطعی در کتوز رفع احتیاجات بافت ها از نظر ساختن گلوکز است دام های مبتلا به املاح کلسیم نیز پاسخ می دهند  یک برنامه کامل درمانی گوسفند باید حاوی تزریق داخل وریدی محلول بی کربنات دو سود یا لاکتات محلول رینگر است.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=3246
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.