گوشت مرغ

کد رهگیری این بار در بسته بندی گوشت طیور

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از نصب کد رهگیری بر روی بسته بندی گوشت طیور خبر داد.
یوسفی گفت: بسته بندی گوشت مرغ با الصاق کد رهگیری تخلفات بهداشتی را به شدت کاهش می دهد.وی گفت: این طرح با هدف اطمینان بخشی از سلامت گوشت مرغ در سراسر کشور به اجرا درآمده است.
ایشان در ادامه افزود: از طریق کد رهگیری اطلاعاتی از قبیل محل توزیع، کشتار، نام مرغدار، نام کشتارگاه، تاریخ کشتار قابل ردیابی است.


دستگاه خورد کن یونجه و علوفه
جک بلند کننده گاو