بیماری کچلی در گوسفند

کچلی در گوسفند

عوامل بیماری قارچهایی هستند که روی مو و یا پوست و یا هر دو رشد می کنند. بیماری در گوسفند و بز نسبتا کمیاب است. رطوبی عامل مهمی در ایجاد بیماری است تماس مستقیم با دامهای مبتلا روش عادی انتشار کچلی است. جراحات ییشتر در سر تولید می شود و با اینکه معمولا ظرف ۳تا ۴ هفته از بین می روند ولی بیماری بمدت چند ماه در گله می ماند.

پیشگیری:

 افزودن جیره غذایی و اضافه کردن ویتامین A  در پیشگیری موثر است. ضدعفونی کردن اصطبل با پاک کننده های تجاری یا محلولهای غلیظ گند زدغایی فنلی ۵/۲ تا ۵ درصد و یا محلول سود سوزآور محلول ۲۵/۰ درصد، در صورت عملی بودن موثر است.

درمان:

درمانهایی که به طور معمول مورد استفاده دارد تاثیر زیادی در جراحات ندارد و بیشتر مواردی که بهبود درمانی گزارش شده در این اثر بوده که درمان قبل از بهبود خود به خود انجام گردیده است.  با وجود این هنوز معالجه بیماری معمول است و این حسن را دارد که از آلوده شدن محیط به میزان زیاد جلوگیری می کند. درمان به صورت موضعی و عمومی انجام می گیرد به درمان عمومی هنگامی میردازد که جراحات بیماری در تمام بدن پراکنده شده باشد. باید برای درمان موضعی ابتدا دلمه ها را به وسیله خراش و یا مالش شدید تحت تاثیر دارو فرار دارد. باید دقت کرد که پوسته ها پس از برداشت شوزانده شوند. داروای مناسبی که می توان به کار برد عبارتند از محلول رقیق ید پماد وایت فیلد، پماد جیوه ای حاوی درصد آمونیاک و محلولی از ترکیبات آمونیاک یک در ۲۰۰ تا ۱ در هزار پمادهایی که حاوی اسید پروپیونیک باشد نیز موثر است.

درمان عمومی که معمولا در دامها به کار می رد. تزریق داخل وریدی محلول ۱۰ درصد یدور دوسدیم است که ۱ گرم برای هر ۱۴ کیلو وزن حیوان معمولا بیش از یک تزریق لازم می شود و باید بادرمان موضعی توام باشد. آزمایشهای دقیق تجربی نشان داده است که تنها خاصیت داروهای اصلی ضدکچلی جلوگیری از توسعه جراحات تازه و محدود ساختن گسترش مواد بیماری زاست.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=4177
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.