گوسفندان وحشی ایران

                                                                گوسفندان وحشی ایران
شرایط جغرافیایی واقلیمی ایران سبب پیدایش انواع قوچ و میش وحشی در ان گردیده است.نژاد های قوچ و میش وحشی ایران از یک گونه بخصوص متمایز شده اند که نام علمی آن اویس اورینتالیس است.محققین و پژوهشگرانی که قوچ و میش های وحشی ایران را مطالعه و بررسی نموده اند،۴ زیرگونه خالص و ۵نژاد دو رگ (هیبرید) را مشخص کرده اند.در زیر در مورد هر یک از این نژادها توضیح داده می شود.
۱-نژاد اوریال:

قدیمی ترین گوسفند وحشی ایران و دارای ۵۸ عدد کروموزومی می باشد.نام علمی آن اویس اورینتالیس آرکالی است.
محل زیست این نژاد در شمال شرقی کشور است.اوریال های ایران با توجه به منطقه زیست ابعاد و اوزان مختلفی دارند،بطوریکه قوچ کوهستان های مرتفع و سردسیر شمال خراسان و شاهرود،بزرگتر و شاخ آنها کلفت تر و بزرگتر از قوچ های مناطق کویری است.رنگ و موی بدن قوچ رویال بر حسب فصل متغیر است.سن بلوغ جسمی در قوچ ۴ سالگی و حداکثر رشد در ۵ سالگی و در میش ها ۲-۳ سالگی است.

اوریال

 

۲-نژاد ارمنی:

در مناطق غرب و شمال غربی ایران ی گونه از قوچ و میش وحشی زندگی می کند که برخی از خصوصیات آن مشابه نژاد اوریال می باشد.نام علمی این نژاد اویس اورینتالیس جملینی است و مشابه گوسفند اهلی دارای ۵۴ کروموزوم میباشد.ریش در قوچ ارمنی کوچکتر ازقوچ اوریال ولی مشابه آن دارای موهای بلند در روی سینه است.محل زندگی نژاد ارمنی در ایران در مناطق حفاظت شده جزیره کبودان دریاچه ارومیه،انگوران زنجان،بیجار کردستان و حیات وحش کیامکی در آذربایجان شرقی است.قوچ و میش ارمنی در فصل آمیزش همراه با هم زندگی کرده بطوریکه تعداد گله آنها گاهی بیش از ۴۰ رأس است.طول دوره آبستنی در میش حدود۵/۵ ماه است.سایر عادات زندگی این نژاد مشابه اوریال است.

 

ارمنی2
۳-قوچ البرز مرکزی:
از آمیزش بین دو نژاد اوریال و ارمنی حاصل شده است. نام علمی این نژاد دو رگ(هیبرید) اویس اورینتالیس اورینتالیس است و تعداد کروموزوم های آن ۵۴ تا ۵۸ عدد است.شاخ در قوچ البرز مرکزی حدفاصل بین شاخ قوچ های اوریال و ارمنی است و بیشتر بطرف گردن خمیده می شود.

الرز
۴-قوچ اصفهان:
در مناطق جنوبی ایران زندگی می کند و بیشتر به نژاد ارمنی شباهت دارد ولی از آن کوچکتر است.همچنین پیچیدگی شاخ های آن مشابه قوچ اوریال و البرز مرکزی است ولی تعداد کروموزوم های آن ۵۴ عدد است.نام علمی این نژاد Ovis orientalis esphahanica است.

 

اصفهان
۵-قوچ لارستان:
در مناطق جنوبی استان فارس(لارستان)زندگی می کند.از نظر شکل ظاهری شبیه قوچ اصفهان است ولی جثه آن کوچکتر است.نام علمی آن Ovis orientalis Larestanicaاست.

 

لارستان
۶-قوچ کرمان:
از آمیزش بین اوریال های افغان و لارستان بوجود آمده است.

 

کرمان
سه گونه دورگ دیگر به نام قوچ و میش اوریال مورچه،شیراز و عراق وجود دارد که در مورد آنها پژوهشی انجام نشده است.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1398
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.