بیماری های دام

بیماری مشمشه در دام

مشمشه یکی از قدیمی ترین بیماریهای عفونی واگیر دار و قابل انتقال بین حیوانات و انسان است. بیشتــر تک سمیان (اسـب، الاغ و قاطر ) به این بیماری حساس بوده و ابتلاء به مشمشه می تواند منجر به مرگ آنها شود.

عامـل ایـن بیمـاری، باکتـــری بورخولــدریا مالئی (mallei Burkholderia(است که سابق بر این به عنوان پسودوموناس مالئی شناخته می شد.

بیماری مشمشه از چه زمانی وجود داشته است ؟

مشمشه از دوران هــای قدیم شناخته شده و از زمان توصیف آن توسط بقراط تحت عنوان بیمـاری وخیم اسب سـانان همیـشه به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای تک سمیان مطرح بوده است . تا قبل از انقلاب صنعتی که از تک سمیان به عنوان وسـایل ترابری و باربری استفاده می شد و اسب و قاطر جایگاه ویژه ای در قوای نظامی داشتند، مشمشه از شیوع بالا و اهمیـت وافـری برخوردار بود. طوریکه در گذشته دور علاوه بر موارد فراوان وقوع طبیعـی بیمـاری درتـک سـمیان و انـسان، از بـاکتری عامـل مشمشه به عنوان سلاح میکروبی در جنگ های جهانی نیز استفاده شده است. از قدیم الایام مشمشه بـه عنـوان بیمـاری مهـم مشترک بین انسان و دام در دامپزشکان و تیمارگران اسب سانان دیده می شد. اما در سالهای اخیر با اجرای برنامه هـای کنتـرل و ریشه کنی این بیماری در حیوانات توسط دامپزشکی کشورها، میزان شیوع جهانی آن در حیوانات به مقدار زیادی کاهش یافته و موارد نادری از بیماری در انسانها گزارش شده است.

 

منبع: وبسایت بازار دام و طیور ایران

                                                                                            questionبحث و تبادل نظر درباره این مطلب

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=10917
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.