تغییرات پستان در گاوهای خشک

شیردوشی روزانه معمولا پس از ۱۰ تا ۱۲ ماه(دامنه ۶ تا ۱۸)ماه متوقف می شود.اگر گاو آبستن باشد،شیردوشی برای مدت تقریبی ۶۰ روز پیش از زایش متوقف خواهد شد که این دوره را دوره خشک گویند.پس از قطع شیردوشی ،پستان در گاوهای نا آبستن برای چند روز از شیر پر شده اما فعالیت متابولیکی سلول های شیرساز به سرعت کم می شود.در نتیجه سلول های شیرساز پس روی کرده و تعداد آنها کم می شود،اما بافت پیوندی پستان و سلول های مایواپیتیلیال،باقی می مانند.در این گامه،بافت پیوندی و بافت چربی پستان کاملا مشخص خواهد بود.پس از پس روی کامل پستان،فقط سیستم کانال های شیری باقی خواهد ماند.اگر چه در گاو ناابستن بررسی نشده است،اما پس روی پستان در بز ماده نا آبستن ،نزدیک به ۷۵ روز طول می کشد.پس روی پستان در گاوهای خشک (آبستن)نزدیک به ۴ هفته پس از قطع شیردوشی،کامل می شود.

گاو معمولا در دوره خشک،ابستن است و از آنجا که آبستنی موجب تحریک رشد پستان می شود،پس روی کامل پستان در گاوهای خشک ،صورت نمی گیرد.اگر در آغاز دوره خشک گاو،نزدیک به ۷ ماه آبستن باشد،تعداد سلول های پستان به میزان شایان توجهی تغییر نخواهد کرد.تولید شیر گاوهایی که برای ۶۰ روز پایان آبستنی،خشک نمی شوند،در شیردهی آینده،نزدیک به ۶۲ تا ۷۵ درصد از تولید شیر،در شیردهی جاری خواهد بود.

خشک کردن گاو بین دوره های شیردهی بری دست یابی به بیشترین مقدار شیر،ضروری است.به نظر می رسد که در نظر نگرفتن دوره خشک،به گونه ای بر افزایش تعداد سلول ها در گامه های نخستین شیردهی تاثیر منفی می گذارد.

 

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2771
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.