نمد بافی

صنعت بافندگی دستی و برآورد میزان استفاده از پشم در بافت گلیم و نمد

صنعت بافندگی دستی از دیرباز در روستاها و شهرهای کوچک ایران وجود داشته است.بطوریکه این صنعت در بهبود شرایط اقتصادی مردم کم درآمد و همچنین گسترش صادرات  نقش مهمی داشته است.بافندگی دستی بیشتر به صورت  کارگاه های کوچک اداره می شوند. و کمتر در کارگاه های بزرگ به این کار می پردازند.اگر چه شمار کارگاه های بزرگ که به قالی بافی سرگرم هستند بیشتر از سایر صنایع دستی است،اما بطور کل فعالیت قالی بافی نزدیک به ۸۵ درصد کل کارگاه های صنایع دستی را شامل می شود. که دارای بخش های با فت و پرداخت انواع قالی و قالیچه(پشمی و ابریشمی )و همچنین آماده کردن نقشه،دارکشی و بازسازی قالی و قالیچه است.در کارگاههای گلیم و زیلو بافی  که به بافت گلیم ،زیلو،جاجیم و بازسازی آن می پردازد و همچنین ریسندگی و بافندگی در این کارگاه ها،سایر فعالیت های صنایع دستی را شامل می شوند.در ریسندگی و بافندگی به رشتن و بافتن پارچه های پنبه ای،پشمی،ابریشمی،الیاف مصنوعی،رنگرزی،بافت حوله،گونی،رویه گیوه عبا،لنگ،جوراب ،کاموا،کشبافی،ریسمان،نخ،قیطان،بند کفش،نمد مالی و خورجین بافی و مانند آن می پردازند.بطور کل صنعت بافندگی دستی ،صنعتی کارآفرین است که مردم در کنار سایر فعالیت خود برای افزایش درآمد خانواده می توانند به آن بپردازند.بنابراین گرچه نزدیک به ۶/۵ میلیون نفر با یک میلیون خانوار از این راه کسب درآمد می کنند،اما بنظر می رسد که کار اصلی و فعالیت همیشگی شماری از آنها تنها صنایع دستی باشد.درباره قالی بافی ،پشم از راه خام ریسی ها به دست قالی بافان می رسد،اما در سایر موارد روستاییان خود پشم را ریسیده و رنگرزی کرده و یا اینکه کارهای ابتدایی روی پشم را افراد دیگری انجام می دهند.

برآورد میزان استفاده از پشم در بافت گلیم و نمد:

میزان تولید گلیم و زیلو با توجه به امار مرکز آمار در سال ۱۳۷۳ نزدیک به ۹۸۶ هزار متر مربع برآورد شده است.از آنجایی که در بافت زیلو تنها از نخ پنبه استفاده می شود،می توان آمار تولید نمد را به جای آن در نظرگرفته و نسبت بافت گلیم به تهیه نمد را با توجه یه میزان درخواست و صادرات بیشتر در مورد گلیم،سه به یک پنداشت.مواد مور استفاده برای بافت یک متر مربع گلیم،یک کیلوگرم پشم برای پود و ۴۰۰ گرم نخ پنبه برای تار است و میزان پشم مورد نیاز برای هر متر مربع نمد،۱/۷ کیلوگرم پشم شسته می باشد.بنابراین میزان استفاده از پشم در بافت گلیم و تهیه نمد را می توان نزدیک به ۱۱۵۰ تن پشم شسته و ۲۴۰۰ تن پشم ناشور برآورد نمود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2843
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.