عوامل مؤثر در تلف شدن جنین در مراحل ابتدایی آبستنی در دام

تلف شدن جنین در مراحل ابتدایی آبستنی

۱)تنش ناشی از گرما:تجربه نشان می دهد اگر دام در زمان کوتاهی پس از آمیزش در دمای حدود ۳۶ درجه سانتیگراد نگه داری شود،حدود ۸۰درصد تخمک های لقاح یافته از بین می روند،زیرا سلول تخم تا روز سوم رشد خود بسیار آسیب پذیر است.

۲)سن دام:درصد تلفات جنبن در بره میش ها و در برخی مواقع میش های جوان که در اوایل سال آبستن می شوند در مقایسه با میش های مسن بیشتر است.

۳)سطح تغذیه: سوء تغذیه میش های جوان و دوقلو زا سبب افزایش تلفات جنین می شود.کاهش شدید سطح تغذیه میش های دارای نمره بدن خوب(به مدت ۳ روز)تا ۱۲ روز اول آبستنی اثری بر تلفات جنین ندارد.ولی تغذیه زیاد در اوایل آبستنی تا حدودی سبب افزایش تلفات جنین می شود.
جیره های حاوی مقادیر کم عناصر کم مصرف(نظیر مس،منگنز ،روی و سلنیم)سبب کاهش درصد بره زایی می شود.تاثیر گیاهام دارای استروژن( نظیر شبدر و یونجه)در باروری مشخص نشده است ولی درصدی از تلفات جنینی در روزهای ۱۹-۱۳ بخاطر مصرف این گیاهان است.همچنین تغییرات ناگهانی آب و هوا (نظیر ریزش برف و تگرگ)و تغذیه گیاه وشاء(کما) که بخش مهمی از پوشش گیاهی را در مراتع کوهستانی تشکیل می دهد،سبب برگشت چرخه فحلی در برخی از دام ها در گله های روستایی و عشایری می شود.
نکته مهم درباره تغذیه در ماه اول آبستنی این است که در هر تغییر ناگهانی در سطح تغذیه ،تاثیر زیادی بر درصد بره زایی دارد.لذا وزن میش ها در طول یک ماه بعد از آمیزش باید ثابت باشد.در برخی موارد در گله هایی که بعد از مراتع ییلاقی به مراتع میان بند کوچ داده می شوند،وزن دام ها ممکن است کاهش یابد.در میش های دارای وضعیت بدنی مناسب، کاهش ۵-۴ درصد از وزن زنده(معادل۰٫۲۵ واحد نمره وضعیت بدن) تاثیر اندکی روی تلف شدن جنین در هنگام آمیزش دارد.
معمولا در هر یک از روزهای فصل آمیزش حدود ۸-۶ درصد از میش ها و ۷-۵ درصد از بزها فحل می باشند.
اگر دامها بعد از آمیزش به دلایلی آبستن نشوند،این چرخه در گوسفند و بز به ترتیب هر ۱۷و ۲۱ روز تکرار می شود.لذا به استثنای زمانی که از هورمون ها برای همزمان کردن فحلی استفاده می شود لازم است برای تامین باروری مناسب در گله قوچ ها به مدت سه چرخه فحلی (یعنی حدود ۵۶-۵۱ روز)در گله همراه میش ها نگهداری شوند.زیرا در مراحل ابتد ای آبستنی و هفته های پس از آنوضعیت بدن میش ها متفاوت است.لذا برای کاهش تلفات جنین در ۵-۴ هفته بعد از آمیزش میزان تغذیه باید در سطح نسبتا ثابتی حفظ شود.

با توجه به موارد فوق،تغییرات ناگهانی در سطح تغذیه در طی هفته های ابتدای آبستنی مهم می باشد.نکات مهم در ارتباط با تغذیه در هفته های اول آبستنی عبارتند از:
۱)جلوگیری از تغییر ناگهانی سطح تغذیه
۲)ثابت نگه داشتن وزن میش ها

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1707
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.