مکمل های پروتئینی در تغذیه نشخوارکنندگان

مکمل های پروتئینی در تغذیه نشخوارکنندگان:

مکمل پروتئینی بنا به تعریف،به خوراکی گفته می شود که دست کم ۲۰درصد پروتئین خام داشته باشد(بر اساس ماده خشک).در این گروه پروتئین های زیادی از منابع حیوانی،دریایی،گیاهی و میکروبی و همچنین منابع غیر پروتئینی مانند اوره ،قرار دارند.

کنجاله سویا(Soybean meal):
دانه ی سویا،۱۵تا ۲۱ درصد روغن دارد.کنجاله سویا،فراورده ای است که به دنبال روغن گیری ان دانه ها برجای می ماند.مواد زیانبار موجود در کنجاله ،پس از حرارت دادن از بین می روند.پروتئین کنجاله سویا با استفاده از پوسته برونی دانه سویا به میزان ۴۴ تا ۴۵درصد در ماده خشک استانده می شود.کنجاله سویا،بسیار خوشخوراک ،گوارش پذیر و انرژی آن زیاد است.کارکرد حیوانات گوناگون با تغذیه کنجاله سویا،بسیار خوب است.متیونین برای اغلب گونه های غیر نشخوارکننده،محدود کننده و میزان ویتامین های Bدر آن،کم است.به طور کلی ،کنجاله سویا،بهترین منبع پروتئین گیاهی موجود است و در جیره طیور و خوک ،کاربرد زیاد دارد.
کنجاله خام،ارزش غذایی کمتری دارد،زیرا دارای ترکیبهای شیمیایی محدود کننده رشد،ترکیبهای سمی و مانند آنهاست.کنجاله سویا دست کم ۴پروتئین دارد که از فعالیت تریپسین و کایموتریپسین جلوگیری می کنند.این عامل های ضدتغذیه ای،میزان گوارش پروتئین ها را کاهش داده و میزان دفع ازت و گوگرد را افزایش می دهند.ترکیبی گواتر زا نیز در کنجاله سویا وجود دارد.مصرف دراز مدت کنجاله سویا می تواند در برخی از گونه ها موجب گواتر شود،بویژه اگر جیره کمبود ید داشته باشد.ترکیب های دیگری مانند ساپونین و برخی پروتئین های دیگر در کنجاله سویا ،موجب بهم چسبیدگی گلبول های قرمز در شرایط آزمایشگاهی شده اند.
سویا همچنین ،استروژن گیاهی به نام جنیستئین دارد.بخشی از تاثیرات کنجاله سویا بر رشد ممکن است به دلیل وجود این ترکیب باشد.برخی از کنجاله ها نیز مقادیر نسبتا زیادی اسید فایتیک دارند که در مصرف روی اختلال ایجاد می کند.حرارت دادن موجب از بین رفتن این گونه ترکیب های زیانبار می شود.افزودن آنتی بیوتیک ها به سویای خام ،موجب بهبود کارکرد شده است.

کنجاله پنبه دانه(Cottonseed meal):
پنبه در نقاطی که برای کشت سویا مناسب نیست،کشت شدنی است.و در آمریکای جنوبی،شمال آفریقا و آسیا کشت می شود.کنجاله پنبه دانه،منبع خوب پروتئین است،اما کیفیت آنبه دلیل وجود روش های مختلف روغن گیری متغیر است.در آمریکا،بیشتر کنجاله های پنبه دانه در سطح ۴۱ درصد پروتئین خام(بصورت as fed)استانده می شوند.اما کنجاله هایی نیز هستند که ۴۴ تا ۴۸درصد پروتئین خام دارند.
پروتئین کنجاله پنبه دانه از نظر سیستئین،متیونین و لیزین فقیر است و همچنین مقادیر اندکی کلسیم و کاروتن دارد.کنجاله پنبه دانه برای نشخوارکنندگان،خوش خوراک است،اما طیور و خوک با میل کمتری آن را می خورند.بااین وجود،در سطح شایان توجهی در خوراک های آماده،بکار گرفته می شود.
کنجاله پنبه دانه رنگیزه ای زردرنگ به نام گوسیپول دارد که برای گونه هایی مانند خوک و طیور نسبتا سمی است.مفدار شایان توجهی از گوسیپول موجود در پنبه دانه،بصورت آزاد است.حرارت،کمپلکس گوسیپول-لیزین ایجاد می کند.شکل آزاد گوسیپول،سمی است.مصرف ۲۴ گرم گوسیپولآزاد در روز به وسیله گاوهای پرشیر،موجب ایجاد مسمومیت شده است.از نشانه های مسمومیت،کاهش هموگلوبین خون،شکنندگی گلبول های قرمز،افزایش میزان پروتئین پلاسما و افزایش میزان تنفس است.تغذیه با مقادیر زیاد پنبه دانه،موجب پیدایش مقدار اندکی گوسیپول در سرم و جگر شده،اما گوسیپول به شیر منتقل نمی شود.مقداری از گوسیپول بدون تغییر از شکمبه می گذرد.کنجاله پنبه دانه در جیره گاوهای شیرده،تولید شیر و درصد چربی شیر را افزایش می دهد.

کنجاله آفتابگردان(Sunflower meal):
آفتابگردان نسبت به دیگر دانه های روغنی ،مانند سویا و پنبه،به مناطق خشک تر و سردتر،سازگاری بیشتری دارد.کنجاله آفتابگردان از نظر پروتئین غنی،از نظر لیزین فقیرو از دیگر جهات،همانند کنجاله سویا است،ولی به دلیل اینکه مقادیر نسبتا بیشتری فیبر (مربوط به پوسته)دارد،در جیره نشخوارکنندگان استفاده نمی شود.

کنجاله هسته خرما:
کنجاله ای کم پروتئین است که ممکن است کاربرد تغذیه ای پیدا کند.

لوبیا ونخود:
دانه های لوبیا و نخود استفاده نشدنی برای انسان،می توانند به حیوانات خورانده شوند.به دلیل وجود ترکیبات سمی و کیفیت پایین پروتئین،استفاده از لوبیا برای غیرنشخوارکنندگان،در سطح محدودی صورت می گیرد.دانه های لوبیا را می توان با بازدهی خوبی در تغذیه نشخوارکنندگان بکار برد،به شرط آنکه مصرف آنها محدود باشد(احتمالا نباید بیشتر از ده درصد درجیره مصرف شود).

کود خشک مرغی(Dried poultry waste):
این مکمل،مدفوع خشک شده مرغ های تخم گذار است که در قفس نگهداری می شوند.مقدار پروتئین خام آن ۲۵ تا ۲۸درصد است که یک سوم آن،پروتئین حقیقی است و می توان آن را به جیره های نگهداری نشخوارکنندگان افزود.

کود جوجه های گوشتی(Poultry litter):
این مکمل از واحدهای پرورش جوجه های گوشتی به دست می اید و معمولا پروتئین خام بسنده ای دارد که بتوان آن را مکمل پروتئینی دانست.یافته های بسیاری در مورد استفاده آن در تغذیه گوسفند و گاو وجود دارد.این کود بصورت سیلو شده،به تنهایی ویا همراه با موادی مانند ذرت علوفه ای،و نیز بصورت خشک شده مصرف می شود.این کود ،منبع ازتی ارزانی برای گوساله های بزرگتر و برای جیره های نگهداری گاوهای گوشتی و گوسفند است.

پودر ماهی(Fish meal):
پودرماهی،یا از ماهی هایی تهیه می شود که برای این منظور صید شده اند،ویا پسمان ماهی هایی است که به مصرف خوراک انسان می رسند.بنا به تعریف،پودر ماهی،به بافت آسیا شده ی ماهی های کامل و یا پسمان ماهی هایی گفته می شود که تمیز و خشک باشند.ممکن است که تمام یا مقداری از روغن ماهی،پیشاپیش استخراج شده باشد.حداکثر مجاز رطوبت در پودر ماهی،۱۰درصد و برای نمک،۷ درصد است.در اروپا و آمریکای جنوبی،مقدار اندکی پودر ماهی در جیره های نشخوارکنندگان،مصرف می شود.در دیگر کشورها،مصرف پودر ماهی برای این منظور ،به دلیل هزینه زیاد،بسیار اندک است.

فرآورده های شیری(Milk products):
۱-شیر خشک کامل:به عنوان خوراک دام،بسیار گران است.
۲-شیرخشک پس چرخ:عمدتا در شیرهای صنعتی(جایگزین کننده های شیر)مصرف می شود به مقدار کمتری نیز در استارتر خوکچه ها و نشخوارکنندگان جوان،کاربرد دارد.هنگام خشک کردن این گونه شیرها در حرارت زیاد،کیفیت آنها کاهش می یابد.چنین شیرهایی موجب ناراحتی های گوارشی و ارسال می شوند.با شیر پس چرخ،مکمل های ویتامینی و مینرالی نیز باید به جیره اضافه شود.
۳-آب کره خشک شده:همانند شیر پس چرخ است،اما مقدار انرژی(چربی)آن بیشتر است.
۴-کنستانتره پروتئینی آب پنیر خشک شده:دست کم پروتئین خام آن باید ۲۵درصد باشد.آب پنیر خشک شده،معمولا کمتر از ۲۰درصد پروتئین خام دارد و جزء مکمل های پروتئینی شیری به شمار نمی آید.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1972
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.