مرغداری

نکات مهم در انتخاب مواد ضد عفونی کننده مرغداری

بطور کلی اثر کشنده مواد ضد عفونی برای عوامل بیماریزای گوناگون متفاوت بوده و بستگی به ترکیب شیمیایی ماده ضد عفونی و ساختار میکروارگانیسم دارد.

نکاتی مانند قیمت, طیف اثر, میزان فعالیت در حضور مواد آلی, سمیت, ماندگاری, اثر خورندگی, حلالیت, زمان و دمای اثر گذاری را باید در هنگام تهیه مواد ضدعفونی در انتخاب خود لحاظ نمود. طیف اثر و میزان سمیت از فاکتورهای بسیار مهم در انتخاب مواد ضد عفونی هستند .باید به خاطر داشته باشید که هیچ ماده ضد عفونی کننده ای بلافاصله عمل نمی کند و تمامی این مواد جهت بر جای گذاشتن تاثیر لازم نیاز به مقادیر مشخص و زمان لازم دارند . از جمله موارد مهم موثر در نابودی میکروارگانیسم ها دما و غلظت مواد ضدعفونی می باشد.استفاده از غلظت توصیه شده ماده ضد عفونی بسیار مهم بوده و همچنین ثابت شده است با افزایش دما تاثیر مواد ضد عفونی افزایش می یابد . تمامی مواد ضد عفونی کننده در حضور مواد آلی اثر خود را به میزان زیادی از دست میدهند و این امر به این معنی است نباید سطوح کثیف را ضد عفونی نمود.

مواد آلی از طریق ایجاد پوشش در اطراف عوامل بیماریزا و جلو گیری از تماس ماده ضد عفونی, تشکیل پیوند های شیمیایی با مواد ضد عفونی و غیر فعال کردن آنها علیه میکروب و یا انجام واکنش شیمیایی و خنثی کردن ماده ضد عفونی ,موجب کم اثر شدن یا بی اثر شدن مواد ضد عفونی می شوند .بنا براین مجددا یادآوری می شود پاکسازی سالن مرغداری پیش از استفاده از عوامل ضد عفونی یک اصل ضروری است .

 

منبع: وبسایت بازار دام و طیور ایران