پروار بندی گوسفند

پرورش گوسفند به روش چرای آزاد

این روش در بخش هایی استفاده می شود که از آب و هوایی معتدل برخوردار بوده  و همچنین در نزدیکی مراتع گسترده و پربار قرار گرفته اند.ایلات و عشایر ایران بیشتر به این روش گله های خود را پرورش می دهند.جایگاه گله در طول سال بر پایه جایگاه مرتع و دگرگونی میزان گرمای هوا گوناگون می باشد.بدین معنی که همواره برای دستیابی به بخش های معتدل در حال جابجایی است.این گروه از دامداران به زندگی چادرنشینی خو گرفته اند و بیشتر در بهار و پاییز جابجا شده،تابستان ها در دامنه کوه های مرتع و زمستان ها در بخش های گرمسیری جای می گیرند.گوسفندادن هیچ گونه آغل یا جایگاه بسته نداشته و همواره در دامن طبیعت زندگی می نمایند.

در این روش گله داران نزدیک مهرماه قوچ اندازی را انجام می دهند و میش ها در طول راه بارور می گردند.ابتدای اسفندماه زایش آغاز شده و تا فروردین ماه دوره زایش به پایان می رسدو دامدارهاکم کم آماده کوچ می شوند.با آغاز راهپیمایی ،دام و دامدار،از بخ های گرمسیر دور شده و به بخش های معتدل که دارای چراهگاههای سبز می باشند ،نزدیک می شوند.چون در پایان تابستان و پیش از حرکت ،مراتع از علوفه تهی می گردند،میش ها میزان فراوانی از وزن خود را از  دست می دهند.دامداران قوچ های گله خود را جداگانه و در کنار چادرهای خود نزدیک به سه هفته نگه داشته و با علوفه دستی آن ها را تغذیه می نمایند.بدیهی است که میزان رعایت نیازهای غذایی بر روی قوچ ها از دیدگاه باروری تاثر بسزایی خواهد داشت.در این روش بازدهی گله بطور کامل بستگی به اوضاع طبیعی و جغرافیایی دارد.سال هایی که بارندگی بسنده بوده و مراتع از علوفه پر هستند،تولید برای دامداران بسیار مناسب است.در برابر ،دام ها در سال هایی که با خشکسالی روبرو می شوند،بر اثر لاغری ،در برابر بیماری های انگلی پایداری ننموده و با شمار بالا از میان می روند.نکته ای که برای دامداران مهم می باشد و باید به آن توجه نمایند،ذخیره میزانی غذا در بخش قشلاقی است؛زیرا بارها دیده شده است که در این بخش ها در برخی از سالها در اثر بارندگی های نامنظم و یا خشکسالی های ناگهانی و تهی بودن مرتع،هنگامی که میش ها آبستن هستند،درصد مرگ و میر گله بسیار بالا می رود.برای جلوگیری از این رخدادها باید میزانی کاه و جو و یا علوفه سبز اندوخته شود.در این روش به دلدیل چرای آزاد ،علوفه مورد استفاده بسیار ارزان تمام شده و گوسفندداری چنان چه از روی اصول علمی و عملی انجام شود،بسیار اقتصادی خواهد بود.نیاز به یاد آوری است که در ییلاق و قشلاق ،گوسفندان نباید در مسیر حرکت با کمبود آب روبرو گردند،در غیر این صورت ممکن است آسیب های فراوانی به گله وارد شود.افزون بر این باید بطور مرتب و هرهفته یک یا دوبار به گوسفندان نمک داده شود،زیرا در بسیاری از زمان ها کمبود نمک موجب افزایش مرگ و میر می گردد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2905
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.