گاوشیری

چگونه گله گاوها را در برابر مایکوتوکسین محافظت کنیم ؟

به منظور کمک به تشخیص آلودگی مایکوتوکسین, Olmixیک روش تشخیصی را بسط داده است.

به عنوان نقطه شروع، این کمپانی استفاده از یک مدل پیش بینی خطر مایکوتوکسین در گله های گاو شیری که به طور رایگان آن لاین در دسترس است را توصیه می کند.این مدل عوامل خطر ساز در دامداران را شناسایی کرده و احتمال وجود سطح بالایی از مایکوتوکسین ها در رژیم غذایی گاو شیری را محاسبه می کند. اگر مدل پیش بینی , در محاسبات به احتمال ریسک بالای مایکوتوکسیندست یافت ، آنگاه اجزای یک مدل تجزیه و تحلیل با استفاده از کروماتوگرافی وimmunoaffinityرا توصیه میکند , این کار به منظور تأیید آلودگی مایکوتوکسین و دریافت مقدار آلودگی در رژیم غذایی گاو شیری , انجام میگیرد.
هنگامی که آلودگی تأیید و مقدار آن اندازه گیری شد، استفاده از mycotoxin binder در رژیم غذایی گاو در ترکیب  با شیوه های مدیریت دامداری از بهترین روشهای ممکن برای کاهش تأثیر مایکوتوکسین است .
انتخاب طیف گسترده بایندرها (binder) از جمله عوامل کلیدی برای محافظت حیوان در برابر مایکوتوکسینبه شمار می رود، زیرا نمونه خوراک اغلب به بیش از یک مایکوتوکسین آلوده است.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=10835
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.