کشتار سالانه بیش از ۱۲ میلیون راس انواع دام در کشتارگاه های صنعتی

مرکز آمار ایران روند تغییرات آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور (۱۳۹۳ـ۱۳۸۴) را در قالب گزارشی تفصیلی و با استناد به نمودارها و جداول تخصصی منتشر کرد.
در گزارش این مرکز که نتیجه یافته‌های آماری روند تغییرات آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور (۱۳۹۳ـ۱۳۸۴) در آن منتشر شده است، آمار مربوط به تعداد و وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح‌شده در کشتارگاه‌های کشور طی ده سال اخیر نشان می‌دهد:
۱ـ کمترین تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح‌شده با ۴۸۸۴ هزار لاشه به وزن ۹۰ هزار تن مربوط به سال ۱۳۸۹ و بیشترین تعداد با ۱۰۰۳۸ هزار لاشه به وزن ۱۷۰ هزار تن مربوط به سال ۱۳۸۷ بوده است. این میزان در سال ۱۳۹۳ به ۹۱۹۶ هزار لاشه به وزن ۱۶۵ هزار تن رسیده است.
۲ـ کمترین تعداد لاشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح‌شده با ۱۷۴۹ هزار لاشه به وزن ۲۵ هزار تن مربوط به سال ۱۳۸۹ و بیشترین تعداد با ۲۹۱۴ هزار لاشه به وزن ۳۹ هزار تن مربوط به سال ۱۳۸۵ بوده است. این میزان در سال ۱۳۹۳ به ۲۵۰۴ هزار لاشه به وزن ۳۷ هزار تن رسیده است.
۳ـ کمترین تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح‌شده با ۱۰۳۵ هزار لاشه به وزن ۱۹۸ هزار تن مربوط به سال ۱۳۹۳ به ۱۱۲۶ هزار لاشه به وزن ۲۱۴ هزار تن رسیده است.
۴ـ کمترین تعداد لاشه قابل مصرف گاومیش و بچه گاومیش ذبح شده با ۲۰ هزار لاشه به وزن ۳ هزار تن مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ بیشترین تعداد با ۵۴ هزار لاشه به وزن ۸ هزار تن مربوط به سال ۱۳۸۴ بوده است. این میزان در سال ۱۳۹۳ به ۲۸ هزار لاشه به وزن ۵ هزار تن رسیده است.
۵ـ‌ کمترین تعداد لاشه قابل مصرف شتر و بچه شتر با ۱۹ هزار لاشه به وزن ۴ هزار تن مربوط به سال ۱۳۹۳ و بیشترین تعداد با ۴۵ هزار لاشه به وزن ۱۰ هزار تن مربوط به سال ۱۳۸۸ بوده است.
چکیده آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور ـ ۱۳۹۳
طرح جمع‌آوری آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور یکی از فعالیت‌های جاری مرکز آمار ایران است که اجرای آن از سال ۱۳۴۷ تاکنون ادامه دارد.
طبق نتایج حاصل ازا جرای این طرح در سال ۱۳۹۳، تعداد ۳۸۹ کشتارگاه دام در کشور وجود داشته است که از این تعداد ۳۵۴ کشتارگاه دولتی و ۳۵ کشتارگاه متعلق به بخش خصوصی بوده است. بیشترین تعداد کشتارگاه مربوط به استان فارس با ۳۶ کشتارگاه است که شامل ۳۲ کشتارگاه دولتی و ۴ کشتارگاه خصوصی است و استان‌های البرز،‌قم و قزوین با ۲ کشتارگاه، کمترین تعداد کشتارگاه را در کشور به خود اختصاص داده است.
خلاصه‌ای از آمار کشتار دام در سال ۱۳۹۳ به شرح زیر است
ـ مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور بر حسب وزن لاشه‌های کشتار شده ۴۲۵ هزار تن بوده است.
ـ تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح‌شده ۹۱۹۶ هزار لاشه به وزن ۱۶۵ هزار تن گزارش شده است که استان تهران با ۲۰۸۴ هزار لاشه به وزن ۳۲ هزار تن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.
ـ تعداد لاشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح‌شده ۲۵۰۴ هزار لاشه به وزن ۳۷ هزار تن بوده که استان اصفهان با ۷۱۰ هزار لاشه به وزن ۱۰ هزار تن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داد.
ـ تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح‌شده ۱۱۲۶ هزار لاشه به وزن ۲۱۴ هزار تن و بیشترین تعداد مربوط به استان تهران با ۲۱۷ هزار لاشه به وزن ۳۵ هزار تن بوده است.
ـ تعداد لاشه قابل مصرف گاومیش و بچه‌ گاومیش ذبح‌شده ۲۸ هزار لاشه به وزن ۵ هزار تن بوده است که استان خوزستان با ۱۰ هزار لاشه به وزن ۲ هزار تن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.
ـ تعداد لاشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده ۱۰ هزار لاشه به وزن ۴ هزار تن بوده که بیشترین تعداد مربوط به استان یزد با تقتریباً ۴ هزار لاشه به وزن ۱ هزار تن بوده است.
ـ متوسط وزن یک لاشه گوسفندو بره ۱۷٫۹۶ کیلوگرم، بز و بزغاله ۱۴٫۶۷ کیلوگرم، گاو و گوساله ۱۹۰٫۳۳ کیلوگرم، گاومیس و بچه گاومیش ۱۶۷٫۵۹ کیلوگرم و شتر و بچه شتر ۲۰۱٫۷۹ کیلوگرم بوده است.
بررسی مقایسه‌ای نتایج طرح در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مؤید این مطلب است که تعداد کشتار دام در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوساله، گاومیش و بچه گاومیش افزایش و برای شتر و بچه شتر کاهش داشته است. مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ مؤید افزایش ۱۳ درصدی مقدار تولید گوشت در کتشارگاه های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت نسبت به سال قبل برای گوسفند و بره ۱۹ درصد و بز و بزغاله ۱۲ درصد، گاو و گوساله ۸ درصد، گاومیش و بچه گاومیش ۳۹ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که مقدار تولید گوشت شتر و بچه شتر کشتار شده نسبت به سال قبل ۲۳ درصد کاهش داشته است.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2851
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.